×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 15

Roadele iscusinţei. Mijloace împotriva păcatelor.

1 Mânia îi ucide chiar şi pe înţelepţi;a
un răspuns potolit însă îndepărtează furia,
în timp ce un cuvânt aspru o aprinde.

2 Limba înţelepţilor ştie ce e bun,
dar gura nemintoşilor strigă ce e rău.

3 Pretutindeni ochii Domnului
îi cuprind şi pe cei răi, şi pe cei buni.

4 Vindecarea limbii e pom de viaţă,
iar cel ce o păstrează se va umple de duh.

5 Cel fără minte îşi bate joc de învăţătura tatălui său,
dar cel ce-i păzeşte porunca e mai înţelept.În dreptatea prisositoare este multă putere,
dar necredincioşii vor fi smulşi din pământ cu rădăcini cu tot.

6 În casele drepţilor e tărie multă,
dar roadele necredincioşilor vor pieri.

7 Buzele înţelepţilor sunt legate prin chibzuinţă,
dar inimile neînţelepţilor nu sunt bine păzite.

8 Jertfele necredincioşilor sunt urâciune înaintea Domnului,
dar rugăciunile celor ce se îndreaptă Îi sunt bineprimite.

9 Căile necredincioşilor sunt urâciune înaintea Domnului,
dar El îi iubeşte pe cei ce umblă după dreptate.

10 Învăţătura omului simplu o cunosc trecătorii,
dar cei ce urăsc mustrarea mor în ruşine.

11 Iadul şi pierzania Îi sunt învederate Domnului;
cum dar să nu-I fie şi inimile oamenilor?

12 Cel neînvăţat nu-l va iubi pe cel care-l ceartă
şi nici nu se va aduna laolaltă cu înţelepţii.

13 Când inima e veselă, faţa înfloreşte,
dar când e strânsă, se posomorăşte.b

14 Inima dreaptă caută pricepere,
dar gura celor neînvăţaţi se deprinde cu răul.

15 Ochii celor răi aşteaptă’ntotdeauna ce e rău,
dar cei buni întotdeauna sunt liniştiţi.

16 Mai bună e o porţie mică cu frica de Domnul
decât vistierii bogate fără această frică.c

17 Mai bun e ospăţul de legume cu prietenie şi bunătate
decât carnea de viţel la o masă cu ură.

18 Omul mânios aţâţă certuri,
dar cel domol le potoleşte şi pe cele ce-ar fi să fie.

19 Omul domol va stinge certurile,
dar cel necredincios mai mult le întărâtă.

20 Căile celor leneşi sunt aşternute cu spini,
dar ale celor harnici sunt căi bătute.

21 Fiul înţelept îşi înveseleşte tatăl,
iar fiul fără minte îşi batjocoreşte mama.

22 Cărările nebunului n’au nici un înţeles,
dar omul cuminte merge cu îndreptar.

23 Cei ce nu cinstesc adunările tăgăduiesc schimbul de păreri,
dar sfatul rămâne în inimile celor ce se sfătuiesc;

24 omul rău nu-i va da ascultare,
nici că va spune în obşte ceva bun sau potrivit.

25 Gândurile înţeleptului sunt căi ale vieţii,
aşa ca el să se ferească de iad şi să se mântuiască.

26 Domnul surpă casele batjocoritorilor,
dar El întăreşte hotarul văduvei.

27 Gândul nedrept e urâciune în faţa Domnului,
dar spusele celor curaţi au măreţie.

28 Cel ce primeşte mită se nimiceşte pe sine,
dar cel ce urăşte primirea de mită, acela viu va fi.

29 Păcatele se curăţesc prin milostenii şi credinţă,
iar cu frica de Domnul se fereşte fiecare de rău.

30 Inimile drepţilor cugetă credinţă,
dar gura necredincioşilor răspunde lucruri rele.

31 Căile oamenilor drepţi sunt bineprimite de Domnul;
prin ele, chiar duşmanii devin prieteni.

32 Departe stă Dumnezeu de cei necredincioşi,
dar El ascultă rugăciunile drepţilor.

33 Mai bine e să primeşti puţin cu dreptate
decât roade multe pe nedrept.d

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.