×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 14

Lauda iscusinţei în viaţă.

1 Femeile înţelepte zidesc case,a
dar cea fără minte şi-o dărâmă cu mâinile ei.

2 Cel ce merge drept se teme de Domnul,
dar cel ce’n căile sale umblă strâmb va fi arătat cu degetul.

3 Din gura nebunilor, toiag de obrăznicie,
dar buzele înţelepţilor îi păzesc pe aceştia.

4 Unde nu sunt boi, ieslea e curată,
dar unde sunt holde multe, acolo se arată tăria boului.b

5 Martorul de bună-credinţă nu minte,
dar mărturia strâmbă aţâţă minciuni.

6 La cei răi vei căuta înţelepciunea şi nu o vei afla,
dar priceperea e lesne de găsit la cei înţelepţi.

7 Toate lucrurile sunt împotriva omului fără minte,
dar buzele înţelepte sunt armele priceperii.

8 Înţelepciunea celor isteţi le descoperă căile,
dar gândul celor fără minte duce aiurea.

9 Casele nelegiuiţilor au nevoie de curăţire,
dar casele drepţilor sunt bineplăcute.

10 Omul cu inima simţitoare îşi mâhneşte sufletul,
iar când se veseleşte nu are de-a face cu trufia.

11 Casele necredincioşilor se vor stinge,c
dar locaşurile celor ce umblă drept vor dura.

12 Există o cale ce li se pare oamenilor dreaptă,
dar al cărei capăt duce în fundul iadului.d

13 Întristarea nu se amestecă cu voioşia,
dar bucuria, pân’ la urmă, se întoarce’n plângere.

14 Omul îndrăzneţ cu inima se va sătura de căile sale,
iar omul bun, de gândurile lui.

15 Omul simplu dă crezare fiecărui cuvânt,
dar isteţul vine la gândul de-pe-urmă.

16 Înţeleptul are teamă şi se fereşte de rău,
dar nemintosul se încrede în sine şi se adună cu nelegiuiţii.

17 Cel grabnic la mânie lucrează cu nesocotinţă,
dar omul înţelept multe rabdă.

18 Cei fără minte împart răutate,
dar cei cu mintea isteaţă se ţin de pricepere.

19 Oamenii răi vor luneca în faţa celor buni,
iar necredincioşii vor sluji la uşile celor drepţi.

20 Prietenii îi vor urî pe prietenii săraci,
dar prietenii celor bogaţi sunt mulţi.

21 Cel care-l necinsteşte pe nevoiaş păcătuieşte,
dar fericit este cel ce-i miluieşte pe săraci.

22 Cei rătăciţi pun la cale lucruri rele,
dar cei buni pun la cale milă şi adevăr.Cei ce meşteresc răul nu cunosc mila şi credinţa;
milostenia şi credincioşia se află la cei ce meşteresc binele.

23 Tot cel ce se îngrijeşte are de prisos,
dar cel dezmierdat şi nepăsător va duce lipsă.

24 Omul isteţ e cununa înţelepţilor,
dar pierderea de timp a nemintoşilor e rea.

25 Martorul de bună-credinţă mântuieşte un suflet de la rău,
dar înşelătorul aţâţă minciuna.

26 Nădejdea celui tare stă în frica de Domnul,
şi fiilor săi le va lăsa un reazem de pace.

27 Porunca Domnului e izvor de viaţă,
şi pe cel ce o are îl va face să se ferească de laţul morţii.

28 Slava unui rege e o naţiune numeroasă,
iar împuţinarea poporului înseamnă prăbuşirea celui puternic.

29 Omul cel mult-răbdător e mult şi în lucrarea minţii,
dar omul nerăbdător e lipsit de minte.

30 Omul blând e doctor al inimii,
dar inima zglobie e un viermee al oaselor.

31 Omul care apasă pe cel sărac Îl mânie pe Cel ce l-a făcut,
dar cel care-l miluieşte pe sărac, acela Îl cinsteşte.

32 Necredinciosul va fi aruncat în propria sa răutate,
dar cel ce-şi pune încrederea în credinţaf lui, acela e drept.

33 În inima cea bună a omului se află înţelepciunea,
dar în inima celor lipsiţi de minte totul e totuna.

34 Dreptatea înalţă neamul,
dar păcatele împuţinează seminţiile.

35 Un slujitor grijuliu îi este bineplăcut regelui
şi prin buna lui purtare îndepărtează necinstea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.