×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 13

Alte sfaturi.

1 Copilul isteţ e ascultător faţă de tatăl său,
dar cel neascultător se va nimici.

2 Omul bun va mânca din roadele dreptăţii,
dar vieţile nelegiuiţilor se vor sfârşi de timpuriu.

3 Cel ce-şi păzeşte gura, sufletul şi-l păzeşte;
dar cel care-şi pripeşte buzele, frică-şi va aduce sieşi.

4 Cel fără nici o treabă o duce’ntr’o poftă,
dar mâinile celor harnici se află’n luare-aminte.

5 Omul drept urăşte vorba nedreaptă,
dar necredinciosul e ruşinat şi n’are încredere.

6 Dreptatea îi păzeşte pe cei lipsiţi de răutate,
dar pe cei necredincioşi îi face răi păcatul.

7 Sunt unii care, neavând nimic, se îmbogăţesc,
şi sunt alţii care se umilesc în mijlocul multor bogăţii.

8 Bogăţia omului e răscumpărarea vieţii lui,
dar săracul nu suferă ameninţarea.

9 Drepţii au pururea lumină,
dar lumina necredincioşilor se va stinge.Sufletele viclene se rătăcesc în păcate,
dar drepţii au îndurare şi miluiesc.

10 Omul rău cu sudalmă face răul,
dar cei ce se cunosc pe ei înşişi sunt înţelepţi.

11 Averea adunată cu fărădelege se va împuţina,
dar a celui ce o strânge cu bună-credinţă se va înmulţi.Dreptul se îndură şi împrumută.

12 Mai bun este cel ce începe să ajute din inimă
decât cel ce făgăduieşte şi-l face pe altul să spere;
căci dorinţa cea bună e pom al vieţii.

13 Cel ce nu-şi ia lucrul în serios, nici el nu va fi luat în serios;
dar cel ce se teme de poruncă e sănătos la suflet.

14 Fiului viclean nimic nu-i este bun;
dar servul înţelept va dobândi fapte spornice
şi calea lui se va îndrepta.

15 Legea înţeleptului e izvor de viaţă,
dar cel fără minte de laţ va muri.

16 Cunoaşterea cea bună dă dar;
a cunoaşte legea e un dar al cugetului bun,
dar căile celor uşuratici tind către pierzanie.

17 Tot isteţul lucrează’ntru cunoaştere,
dar cel lipsit de minte îşi întinde sieşi răul.

18 Regele nesăbuit va cădea în necaz,
dar solul înţelept îl va izbăvi.

19 Învăţătura îndepărtează sărăcia şi ocara,
iar cel ce şi-a însuşit mustrările va fi slăvit.

20 Dorinţele credincioşilor îndulcesc sufletul,
dar lucrurile necredincioşilor sunt departe de cunoaştere.

21 Cel ce umblă cu înţelepţii înţelept va fi,
dar cel ce umblă cu descreieraţii, aşa va fi cunoscut.

22 Pe păcătoşi îi urmăreşte răul,
dar pe cei drepţi îi va ajunge binele.

23 Omul bun îşi va lăsa moştenitori pe fiii fiilor,
dar bogăţia necredincioşilor e strânsă pentru cei drepţi.

24 Drepţii vor petrece mulţi ani în bogăţie,
dar nedrepţii degrab vor pieri.

25 Cel ce cruţă nuiaua îşi urăşte fiul,
dar cel care-l iubeşte îl mustră cu grijă.a

26 Omul drept mănâncă şi-şi satură sufletul,
dar sufletele necredincioşilor vor duce lipsă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.