×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 12

Sfaturi folositoare pentru viaţă.

1 Cel ce iubeşte învăţătura iubeşte priceperea,
dar cel ce urăşte mustrările e nebun.

2 Cel ce află har de la Domnul devine mai bun,
dar omul nelegiuit se va trece’n tăcere.

3 Din nelegiuire nu-şi agoniseşte omul bunăstare,
iar rădăcinile drepţilor nu vor fi smulse.

4 Femeia virtuoasă îi e cunună bărbatului ei;
dar precum viermele în lemn, aşa îşi nimiceşte bărbatul femeia care
face răul.

5 Gândurile celor drepţi sunt gânduri drepte,
dar necredincioşii născocesc înşelăciuni.

6 Cuvintele necredincioşilor sunt înşelătoare,
dar gura celor drepţi pe aceştia îi va izbăvi.

7 Oriîncotro se va întoarce necredinciosul, acolo se va stinge,
dar caselea celor drepţi vor dura.

8 Gura cunoscătorului o laudă omul,
dar pe cel împietrit la inimă îl ia în derâdere.

9 Mai bun e omul umil care munceşte pentru el
decât cel ce se cinsteşte pe sine şi umblă după pâine.

10 Omului drept îi e milă de animalele lui,
dar inima necredincioşilor e lipsită de milă.

11 Cel ce-şi lucrează pământul se va îndestula de pâine,
dar cei ce umblă după deşertăciuni sunt lipsiţi de minte.

12 Cel ce se veseleşte’n petreceri cu vin
necinste va lăsa în propria lui fortăreaţă.

13 Dorinţele necredincioşilor sunt rele,
dar rădăcinile credincioşilor sunt bine înfipte.

14 Păcătosul cade în laţ din pricina păcatelor buzelor sale,
dar dreptul scapă din el.Cel ce priveşte lin va afla milă,
dar cel ce se hlizeşte pe la porţi necăjeşte suflete.

15 Din roadele gurii sale se va umple sufletul omului de bunătăţi
şi răsplata buzelor lui i se va da.

16 În ochii nebunilor, căile lor sunt drepte,
dar înţeleptul ascultă de sfaturi.

17 Nebunul în aceeaşi zi îşi arată mânia,
dar omul isteţ îşi ascunde dispreţul.

18 Omul drept va vesti credinţa temeinică,
dar mărturia celor nedrepţi e înşelătoare.

19 Sunt unii care, atunci când vorbesc, parcă rănesc cu sabia,
dar limbile înţelepţilor vindecă.

20 Buzele adevărate fac mărturia dreaptă,
dar martorul grabnic are limbă nedreaptă.

21 Vicleşug este în inima celui ce meştereşte răul,
iar cei ce voiesc pace se vor veseli.

22 Dreptului nu-i place nimic din ceea ce e strâmb,
dar cei necredincioşi se vor umple de rele.

23 Urâciune Îi sunt Domnului buzele mincinoase,
dar cel ce lucrează cu credincioşie Îi e bine primit.

24 Omul care cunoaşte e tron al priceperii,
dar inima nebunilor întâmpinată va fi cu blesteme.

25 Mâna celor aleşi va dobândi cu uşurinţă stăpânire,
dar cei vicleni vor fi de pradă.

26 Un cuvânt înfricoşător înfricoşează inima dreptului,
dar o veste bună îl înveseleşte.

27 Cel ce hotărăşteb drept îşi devine sieşi prieten,
dar gândurile necredincioşilor sunt lipsite de milă.Pe cei ce păcătuiesc îi vor ajunge relele,
iar calea necredincioşilor îi va duce aiurea.

28 Omul viclean nu va nimeri vânatul,
dar omul curat e o avere scumpă.

29 În căile dreptăţii se află viaţă,
dar căile celor ce nu uită răul duc spre moarte.c

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.