×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 11

Tot despre dreptate.

1 Cântarele înşelătoare sunt urâciune’n faţa Domnului,
dar cumpăna dreaptă Îi e bineplăcută.

2 Oriunde intră trufia, acolo va fi şi dispreţul,
dar gura celor smeriţi cugetă înţelepciune.

3 Când drepţii mor, lasă’n urmă păreri de rău,
dar pieirea necredinciosului e grabnică şi veseleşte.

4 În ziua mâniei averile nu vor folosi la nimic,
dar dreptatea va izbăvi din moarte.a

5 Dreptatea nevinovatului îndreaptă căile,
dar necredinţa se prăbuşeşte în nedreptate.

6 Dreptatea oamenilor drepţi îi va face liberi,
dar nelegiuiţii se prind în propria lor nimicnicie.

7 La moartea omului drept nu-i piere şi nădejdea,
dar lăudăroşenia necredinciosului îl va face să piară.

8 Omul drept scapă din capcană,
iar necredinciosul îi ia locul.

9 Gura necredinciosului e un laţ pentru cetăţeni,
dar priceperea drepţilor aduce spor.

10 În bunăstarea drepţilor înfloreşte cetatea,

11 dar prin gurile necredincioşilor se surpă.

12 Omul descreierat îi batjocoreşte pe cetăţeni,
dar mintosul le aduce linişte.

13 Omul care vorbeşte’n doi peri dă pe faţă sfaturi în adunare,
dar credinciosul în duh ascunde lucrurile.

14 Cei ce nu au cârmuire cad ca frunzele,
dar în sfatul bogat se află mântuire.b

15 Când se adună cu cel drept, omul rău face răul
şi urăşte sunetul temeliei.c

16 Femeia de bunăcuviinţă e slava bărbatului,
dar femeia care urăşte dreptatea devine tron de necinste.Leneşii nu sunt vrednici să aibă averi,
dar cei harnici se reazemă pe bogăţii.

17 Omul milostiv îi face bine propriului său suflet,
dar cel nemilostiv îşi pierde şi trupul.

18 Necredinciosul face lucruri nedrepte,
dar seminţia drepţilor e răsplata adevărului.

19 Fiul cel drept se naşte spre viaţă,
dar prigonirea necredincioşilor sfârşeşte în moarte.

20 Urâciune în faţa Domnului sunt căile strâmbe,
dar toţi cei neprihăniţi în căile lor sunt bineveniţi.

21 Cel ce dă mâna întru nedreptate nu va rămâne nepedepsit,
dar cel ce seamănă dreptate, răsplată dreaptă va primi.

22 Frumuseţea femeii fără minte
e ca cercelul de aur în nările porcului.

23 Orice dorinţă a omului drept e bună,
dar nădejdea necredincioşilor va pieri.

24 Sunt unii care risipesc ce e al lor şi fac mai mult
şi sunt alţii care adună ce nu e al lor şi sărăcesc.

25 Tot sufletul simplu e binecuvântat,
dar omul mânios nu arată bine.

26 Cel ce ţine strânsura, pentru păgâni o ţine;
dar binecuvântare este pe capul celui ce dă.

27 Cel ce plăsmuieşte sfaturi bune caută daruri bune,
dar pe cel ce caută răul, răul îl va ajunge.

28 Cel ce se încrede în avuţie, acela va cădea,
dar cel care-i ajută pe cei drepţi, acela se va ridica.

29 Cel ce nu se poartă bine cu casa lui, acela va moşteni vânt,
iar nebunul va fi sluga înţeleptului.

30 Din roada dreptăţii creşte pomul vieţii,
dar sufletele nelegiuiţilor vor fi ucise de timpuriu.

31 Dacă omul drept abia se mântuieşte,
atunci necredinciosul şi păcătosul unde se vor ivi?

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.