×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Proverbele lui Solomon

Capitolul 10

Despre dreptate.

1 Fiul înţelept îşi înveseleşte tatăl,
iar fiul nebun îşi întristează mama.

2 Nelegiuiţii nu se vor folosi de averi,
dar dreptatea va izbăvi din moarte.

3 Domnul nu va ucide cu foame sufletul celui drept,
dar viaţa celor necredincioşi o va surpa.

4 Sărăcia îl umileşte pe om,
dar mâinile celor îndemânaticia se îmbogăţesc.

5 Fiul şcolit va fi înţelept
şi pe cel neşcolit îl va avea slugă.

6 Fiul grijuliu scapă de zăduf,
dar fiul nelegiuitb se vatămă în spulberul secerişului.

7 Binecuvântarea Domnului e pe capul celui drept,
iar gura necredincioşilor acoperită va fi cu plângere timpurie.

8 Pomenirea drepţilor e cu laude,
dar numele necredincioşilor se stinge.

9 Cel înţelept la inimă primeşte poruncile,
dar cel ce nu-şi păzeşte buzele se’mpiedică şi cade.

10 Cel ce umblă drept, umblă cu încredere,
dar cel ce-şi strâmbă căile va fi astfel cunoscut.

11 Cel ce face semne cu ochi viclean, întristare le adună oamenilor,
dar cel ce mustră cu îndrăznire e făcător de pace.

12 Izvor de viaţă este în mâna dreptului,
dar gura necredincioşilor va fi acoperită de nimicnicie.

13 Ura stârneşte gâlceavă,
dar iubirea îi acoperă pe toţi cei ce nu iubesc gâlceava.

14 Cel ce scoate înţelepciune din buze
îl bate cu toiag pe cel lipsit de inimă.

15 Înţelepţii îşi tăinuiesc priceperea,
dar gura celui nesocotit se apropie de pustiire.

16 Averea celor bogaţi e cetate tare,
dar sărăcia e pustiirea necredincioşilor.c

17 Faptele celor drepţi sunt făcătoare de viaţă;
dar roadele necredincioşilor, de păcate.

18 Învăţătura păzeşte dreptele căi ale vieţii,
dar învăţătura lipsită de mustrare se rătăceşte.

19 Buzele drepte acoperă gâlceava,
iar cei ce grăiesc ocări sunt tare lipsiţi de minte.

20 Din vorba multă nu vei scăpa de păcat,
dar cel ce-şi reţine buzele va fi prevăzător.

21 Argint lămurit este limba dreptului,
dar inima necredinciosului se va stinge.

22 Buzele drepţilor ştiu lucruri înalte,
dar cei fără minte mor în sărăcie.

23 Binecuvântarea Domnului e pe capul dreptului;
ea îl îmbogăţeşte, şi întristare’n inimă nu i se va adăuga.

24 Nebunul face răul râzând,
dar înţelepciunea naşte în om lucrarea minţii.d

25 Necredinciosul se scufundă’n nimicnicie,
dar dorinţa dreptului e bineprimită.

26 Când trece furtuna, necredinciosul piere,
dar dreptul se fereşte şi pe totdeauna scapă.

27 Aşa cum agurida strică la dinţi şi fumul la ochi,
întocmai e fărădelegea pentru cei ce o fac.

28 Frica de Domnul adaugă zile,
dar anii necredincioşilor se vor împuţina.

29 Veselia petrece cu drepţii,
dar nădejdea necredincioşilor va pieri.

30 Frica de Domnul e întărirea cuviosului,e
dar prăbuşire le vine celor ce săvârşesc răul.

31 Dreptul niciodată nu se va clinti,
dar necredincioşii nu vor locui pământul.

32 Din gura celui drept picură înţelepciune,
dar limba nedreptului va pieri.

33 Din buzele oamenilor drepţi picură daruri,
dar gura necredincioşilor e ticăloasă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.