×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 5

Moise la Faraon.

1 După aceea Moise şi Aaron au intrat la Faraon şi i-au zis: „Aşa grăieşte Domnul Dumnezeul lui Israel: – Dă-i drumul poporului Meu, ca să Mă prăznuiascăa în pustie!” 2 Faraon a zis: „Cine este acela de al cărui glas să ascult eu şi să le dau drumul fiilor lui Israel? Nu-l cunosc pe Domnul, iar pe Israel nu-l voi lăsa să plece!” 3 Ei i-au zis: „Dumnezeul Evreilor ne-a poruncitb să mergem cale de trei zile în pustie şi să-I aducem jertfă Domnului Dumnezeului nostru, ca să nu se abată asupră-ne moarte sau măcel”. 4 Iar regele Egiptului le-a zis: „Moise şi Aaron, de ce-mi abateţi voi poporul de la lucru?… Fiecare din voi să meargă la treaba lui!” 5 Şi a mai zis Faraon: „Iată, prea s’a înmulţit poporul acesta ca să-l scutim de muncă!”

6 Şi le-a poruncit Faraon vătafilor şi scribilorc şi le-a zis: 7 „De-acum să nu-i mai daţi poporului paie pentru facerea cărămizilor, aşa ca mai’nainted; de-acum să se ducă ei să-şi adune paie. 8 Dar să-i siliţi să facă tot atâtea cărămizi ca mai’nainte; să nu le scădeţi nimic, fiindcă stau degeaba, şi de aceea strigă şi zic: – Haidem să-I aducem jertfă Dumnezeului nostru! 9 Să simtă poporul acesta povara corvezii; de ea să-şi vadă, iar nu de vorbe goale!”

10 Au ieşit atunci vătafii şi scribii şi au zis către popor: „Aşa grăieşte Faraon: – Nu vă mai dau paie; 11 mergeţi voi înşivă şi adunaţi-vă paie de pe unde veţi găsi, dar din lucrul vostru nimic nu vi se va scădea!” 12 Atunci s’a răspândit poporul în tot Egiptul ca să strângă miriştile pentru paiee. 13 Iar vătafii îi zoreau, zicând: „Faceţi-vă porţia zilnică de lucru ca şi atunci când vi se dădeau paie!” 14 Iar pe scribii poporului, cei dintre fiii lui Israel, puşi peste ei de vătafii lui Faraon, îi băteau, zicând: „De ce nici pentru azi nu v’aţi făcut numărul de cărămizi ca mai’nainte?…”.

15 Dar scribii fiilor lui Israel au venit la Faraon şi i-au strigat, zicând: „De ce faci tu aşa cu slujbaşii tăi? 16 Paie nu li se dau slujbaşilor tăi, dar ni se spune: – Faceţi cărămidă!… Şi iată că slujbaşii tăi sunt bătuţi; oare nu-i aceasta o nedreptate faţă de poporul tău?” 17 Iar el le-a zis: „Sunteţi nişte leneşi!, nişte trântori sunteţi, şi de-aceea ziceţi: – Haidem să-I aducem jertfă Dumnezeului nostru… 18 Ei nu!, duceţi-vă şi munciţi! Paie nu vi se vor da, dar tot atâtea cărămizi veţi face!”

19 Scribii fiilor lui Israel şi-au dat seama de starea proastă’n care se aflau când li se spusese: „Numărul zilnic de cărămizi nu se va micşora!” 20 Şi dac’au ieşit de la Faraon, i-au întâlnit pe Moise şi pe Aaron care veneau să-i întâmpine 21 şi le-au zis: „Vadă-vă Dumnezeu, El să vă judece!, că urâciune-aţi făcut din noi în faţa lui Faraon şi-a slugilor lui, şi le-aţi dat în mână sabie să ne omoare”. 22 Atunci Moise s’a întors la Domnul şi a zis: „Doamne, de ce i-ai făcut Tu atâta rău acestui popor? de ce m’ai trimis Tu pe mine? 23 Că iată, de când m’am dus eu la Faraon să-i vorbesc în numele Tău, de-atunci s’a pornit el împotriva acestui popor, poporul Tău pe care Tu nu l-ai eliberat”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.