×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 40

Sfinţirea cortului.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 2 „În ziua cea dintâi a primei luni vei întinde cortul mărturiei. 3 În el vei pune chivotul mărturiei, iar chivotul îl vei acoperi cu perdeaua. 4 Vei aduce înlăuntru masa, iar pe ea vei pune toate cele ale ei. 5 Şi sfeşnicul îl vei aduce înlăuntru şi-i vei aprinde candelele. Altarul cel de aur al tămâierii îl vei pune’n faţa chivotului mărturiei, 6 iar perdeaua o vei pune la intrarea în cort. Jertfelnicul arderilor-de-tot îl vei pune dinaintea intrării în cortul mărturiei. 7 Între cort şi jertfelnic vei aşeza baia, în care vei turna apă. 8 Împrejur vei aşeza curtea, iar la intrarea curţii vei atârna perdeaua. 9 Vei lua mir de ungere şi vei unge cortul şi toate cele ce sunt în el şi-l vei sfinţi, pe el şi toate lucrurile lui, şi sfinte vor fi. Vei unge jertfelnicul arderilor-de-tot şi toate lucrurile lui; şi-l vei sfinţi, şi preasfânt va fi. 10 Vei unge baia şi tălpica ei şi o vei sfinţi. 11 Îi vei aduce apoi pe Aaron şi pe fiii săi la uşile cortului mărturiei 12 şi-i vei spăla cu apă. Pe Aaron îl vei îmbrăca în sfintele veşminte şi-l vei unge şi-l vei sfinţi, şi el Mie-Mi va sluji ca preot. Şi pe fiii săi îi vei aduce şi-i vei îmbrăca în tunici şi-i vei unge aşa cum l-ai uns pe tatăl lor, şi ei Mie-Mi vor sluji ca preoţi. 13 Această ungere le va fi lor veşnică ungere de preoţie, din neam în neam”. 14 Iar Moise a făcut totul aşa cum îi poruncise Domnul. 15 În luna întâi a celui de al doilea an de la ieşirea lor din Egipt, în ziua cea dintâi a lunii, atunci a fost cortul aşezat. 16 Moise a fost cel ce a aşezat cortul; el i-a pus tălpicele, încheieturile de sus cu belciugele lor, 17 a ridicat pilaştrii, a întins scoarţele cortului, i-a pus cortului acoperişurile de deasupra, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 18 A luat apoi Mărturiilea şi le-a pus în chivot, iar chivotului i-a petrecut pârghiile. 19 A dus apoi chivotul în cort, a atârnat perdeaua şi astfel a acoperit chivotul mărturiei, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 20 După aceea a aşezat masa în cortul mărturiei, în partea de miazănoapte a cortului, în afara perdelei, 21 iar pe ea a pus pâinile-punerii-înaintea-Domnului, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 22 Sfeşnicul l-a aşezat în cortul mărturiei, în faţa mesei, în partea de miazăzi a cortului, 23 şi i-a aprins candelele’n faţa Domnului, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 24 A aşezat altarul cel de aur în cortul adunării, în faţa perdelei, 25 şi a aprins pe el tămâie binemirositoare, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 26 Jertfelnicul arderilor-de-tot l-a aşezat la intrarea cortului mărturiei, iar pe el a adus arderi-de-tot şi prinoase, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 27 Apoi a aşezat baia între cortul mărturiei şi jertfelnic şi a turnat în ea apă, 28 pentru ca Moise, Aaron şi fiii săi să-şi spele’n ea mâinile şi picioarele; 29 când intrau ei în cortul mărturiei sau când se apropiau de jertfelnic ca să slujească, se spălau din ea, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise. 30 Împrejurul cortului a aşezat curtea, iar la intrarea curţii a atârnat perdeaua. 31 Şi astfel a isprăvit Moise toate lucrările. Atunci un nor a acoperit cortul mărturiei, şi cortul s’a umplut de slava Domnului. 32 Iar Moise nu putea să intre’n cortul mărturiei, pentru că norul îl umbrea de deasupra, iar cortul se umpluse de slava Domnului. 33 Când norul se ridica de pe cort, fiii lui Israel porneau la drum cu toate ale lor; 34 dar dacă norul nu se ridica, ei nu plecau până’n ziua când norul se ridica. 35 Pentru că norul Domnului stătea deasupra cortului în timpul zilei, iar noaptea foc era deasupră-i; şi aceasta, sub ochii tuturor fiilor lui Israel şi pe toată durata drumului lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.