×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 37

Sfintele odoare din cort.

1 Beţaleel a făcut apoi chivotul, din lemn de salcâm, lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt tot de un cot şi jumătate; 2 l-a îmbrăcat cu aur curat pe dinlăuntru şi pe dinafară, iar împrejur i-a făcut o cingătoare de aur, din zimţi împletiţi. 3 A turnat pentru el patru inele de aur, pentru cele patru colţuri de jos ale lui: două inele pe o latură şi două inele pe cealaltă latură. 4 A făcut două pârghii din lemn de salcâm, le-a îmbrăcat cu aur 5 şi le-a vârât prin inelele de pe laturile chivotului, pentru ca chivotul să fie astfel purtat. 6 Deasupra chivotului a făcut acoperământul ispăşirii, din aur curat: lung de doi coţi şi jumătate şi lat de un cot şi jumătate. 7 A făcut doi heruvimi de aur, lucraţi din ciocan, şi i-a pus la amândouă capetele acoperământului ispăşirii, 8 un heruvim la un capăt şi altul la celălalt capăt al acoperământului ispăşirii. 9 Cei doi heruvimi îşi întindeau aripile deasupra şi umbreau cu ele acoperământul ispăşirii, iar feţele lor erau îndreptate una către alta, privind spre acoperământ.

10 A făcut apoi masa, din lemn de salcâm, lungă de doi coţi, lată de un cot şi înaltă de un cot şi jumătate. 11 A îmbrăcat-o cu aur curat şi i-a făcut împrejur o cingătoare de aur, din zimţi împletiţi. 12 Tot împrejur i-a făcut un brâu, înalt de o palmă, iar împrejurul brâului a făcut din aur o’mpletitură de zimţi. 13 A turnat pentru ea patru inele de aur şi le-a prins în cele patru colţuri ale picioarelor, sub cingătoarea împletită. 14 Prin inele erau trecute pârghiile cu ajutorul cărora să fie purtată masa. 15 Pârghiile de purtat masa le-a făcut din lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aur. 16 A făcut vase trebuitoare pentru masă: talere, căţui, ibrice şi cupe pentru turnat, toate din aur curat.

17 A făcut şi sfeşnicul, din aur curat, lucrat din ciocan: 18 fusul, braţele, cupele, nodurile şi florile lui erau cu el un singur trup. 19 Din el ieşeau şase braţe: trei braţe dintr’o parte şi trei braţe din cealaltă parte; 20 un braţ avea trei cupe în chip de migdală, cu nodurile şi florile lor; 21 alt braţ avea trei cupe tot în chip de migdală, cu nodurile şi florile lor; 22 aşa aveau toate cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic. 23 Iar pe fusul sfeşnicului erau patru cupe în chip de migdală, cu nodurile şi florile lor. 24 Cele şase braţe care ieşeau din sfeşnic aveau: un nod sub primele două braţe, un nod sub alte două braţe şi un nod sub ultimele două braţe. 25 Braţele şi cupele erau, toate, din aur curat, lucrat din ciocan. 26 I-a făcut apoi cele şapte candele, cu mucări 27 şi tăviţe de aur curat. 28 Dintr’un talant de aur curat l-a făcut, cu toate ale lui.

29 A făcut altarul tămâierii, din lemn de salcâm, lung de un cot, lat de un cot – adică pătrat – şi înalt de doi coţi; coarnele lui erau un singur trup cu el; 30 şi l-a îmbrăcat cu aur curat: grătarul de deasupra, pereţii de jur-împrejur şi coarnele; 31 iar împrejur i-a făcut cunună de aur, împletită. Sub cununa lui împletită i-a făcut două inele de aur curat şi i le-a prins de-o parte şi de alta, pentru ca prin ele să fie trecute pârghiile cu ajutorul cărora să-l poarte. 32 Pârghiile le-a făcut din lemn de salcâm şi le-a îmbrăcat cu aur. 33 A făcut şi untdelemn pentru sfânta ungere, precum şi tămâia, din mirodenii curate, după meşteşugul făcătorilor de mir.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.