×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 36

Moise primeşte darurile poporului. Facerea cortului sfânt.

1 Aşadar, Beţaleel, Oholiab şi toţi pricepuţii cărora Domnul le dăduse înţelepciune şi iscusinţă întru a şti să facă tot felul de lucruri pentru locaşul cel sfânt, au făcut totul după cum le poruncise Domnul. 2 Iar Moise i-a chemat pe Beţaleel, pe Oholiab şi pe toţi pricepuţii cărora le dăduse Domnul iscusinţă, ca şi pe toţi cei pe care-i trăgea inima să vină şi să lucreze de bunăvoie. 3 Şi au luat ei de la Moise, ca să le lucreze, toate prinoasele pe care fiii lui Israel le aduseseră pentru lucrările sfântului locaş; la acea vreme încă se mai primeau prinoase de la cei ce le aduceau dis-de-dimineaţă. 4 Atunci toţi meşterii care lucrau la sfântul locaş, lăsându-şi fiecare lucrul cu care se’ndeletnicea, au venita şi i-au spus lui Moise: „Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru lucrările poruncite de Domnul să fie făcute”. 5 Atunci Moise a dat porunci şi s’a strigat în tabără: – Nici bărbat şi nici femeie să nu mai aducă daruri pentru sfântul locaş!… Iar poporul s’a oprit şi n’a mai adus. 6 Căci material era destul pentru toate lucrările ce trebuiau făcute; ba mai şi prisosea.

7 Atunci toţi meşterii care lucrau la cort au făcut pentru cort zece scoarţe de in topit şi de mătase violetă, purpurie şi stacojie; şi’n ţesătura lor au făcut heruvimi, lucraţi cu iscusinţă. 8 Lungimea unei scoarţe era de douăzeci şi opt de coţi, iar lăţimea unei scoarţe era de patru coţi. Toate scoarţele aveau aceeaşi măsură. 9 Cinci scoarţe au fost prinse una de alta de-o parte, iar celelalte cinci au fost prinse una de alta în cealaltă parte. 10 Apoi au făcut cheotori de mătase violetă pe marginea scoarţei din marginea jumătăţii întâi de acoperiş, unde trebuia unită cu jumătatea a doua; de asemenea, au făcut şi pe marginea jumătăţii a doua, unde aceasta trebuia unită cu cea dintâi; cincizeci de cheotori au făcut la o jumătate de acoperământ şi cincizeci de cheotori au făcut la cealaltă, şi cheotorile acestea erau unele în dreptul altora. 11 Au mai făcut cincizeci de copci de aur, şi cu copcile acestea au unit scoarţele cele împreunate, şi astfel s’a alcătuit acoperişul cortului. 12 Apoi au făcut unsprezece învelişuri de păr de capră, care să acopere cortul pe deasupra. 13 Lungimea unui înveliş era de treizeci de coţi, iar lăţimea de patru coţi; toate cele unsprezece învelişuri aveau aceeaşi măsură; cinci învelişuri erau unite de-o parte, iar celelalte şase erau unite de cealaltă parte. 14 Au făcut cincizeci de cheotori la un înveliş, pe marginea îngemănării cu celălalt, şi tot cincizeci de cheotori au făcut pe marginea celuilalt înveliş, care se unea cu primul. 15 Şi au făcut cincizeci de copci de aramă; copcile le-au prins de cheotori şi au împreunat învelişurile, care s’au făcut una. 16 Apoi i-au făcut cortului un acoperiş din piei de berbec vopsite’n roşu, iar deasupra acestuia, un acoperiş din piei de culoarea iachintului.

17 I-au făcut cortului pilaştri din lemn de salcâm. 18 Fiecare pilastru avea lungimea de zece coţi, iar lăţimea de un cot şi jumătate. 19 Fiecare pilastru avea două cepuri, aşezate unul în dreptul celuilalt. 20 Aşa au făcut toţi pilaştrii cortului: douăzeci de pilaştri pentru latura de miazăzi; sub aceşti douăzeci de pilaştri au făcut patruzeci de tălpice de argint, 21 câte două tălpice la fiecare pilastru, pentru cele două cepuri ale lui. 22 Pentru latura a doua, cea dinspre miazănoapte, au făcut alţi douăzeci de pilaştri, iar acestora le-au făcut patruzeci de tălpice de argint, câte două tălpice de fiecare pilastru, pentru cele două cepuri ale lui; 23 iar pentru partea dindărăt a cortului, cea dinspre asfinţit, au făcut şase pilaştri. 24 Au mai făcut doi pilaştri pentru cele două unghiuri din spate ale cortului. 25 Acestea erau unite jos şi sus, aşa încât alcătuiau un întreg. 26 Şi aşa, cu cei doi pilaştri de la cele două unghiuri din partea de dindărăt a cortului s’au făcut opt pilaştri, iar aceştia aveau întru totul şaisprezece tălpice de argint, câte două tălpice sub fiecare pilastru. 27 Apoi au făcut cinci bârne din lemn de salcâm pentru pilaştrii de pe o latură a cortului, 28 şi cinci bârne pentru pilaştrii de pe cealaltă latură; 29 şi cinci bârne pentru pilaştrii din partea de dinapoi a cortului, cea dinspre asfinţit, 30 iar bârna din mijloc trecea prin pilaştri de la un capăt la celălalt [al peretelui]. 31 Pilaştrii i-au îmbrăcat cu aur. 32 Inelele, prin care se vârau bârnele, le-au făcut de aur; şi tot cu aur au îmbrăcat şi bârnele.

33 După aceea au făcut o perdea de in topit, ţesut în violet, purpuriu şi stacojiu, iar pe ea au făcut chipuri de heruvimi, alese cu iscusinţă; 34 şi au atârnat-o de patru stâlpi din lemn de salcâm, îmbrăcaţi cu aur, cu vârfurile de aur şi cu tălpicile, patru, de argint. 35 Pentru intrarea cortului au făcut un văl ţesut în violet, purpuriu şi stacojiu, în in topit, cu alesături. 36 Pentru ea au făcut cinci stâlpi, cu vârfurile îmbrăcate’n aur. 37 Iar pentru ei au turnat cinci tălpice de aramă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.