×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 35

Ziua odihnei. Daruri pentru Domnul. Chemarea meşterilor.

1 Atunci a adunat Moise toată obştea fiilor lui Israel şi le-a zisa: „Iată lucrurile pe care-a poruncit Domnul să le faceţi: 2 Şase zile să lucrezi, iar ziua a şaptea să-ţi fie sfântă, zi de odihnă, odihna Domnului; tot cel ce va lucra într’însa va fi omorât. 3 În ziua odihnei să nu aprindeţi foc în sălaşurile voastre. Eu sunt Domnul!”

4 Şi a grăit Moise către toată obştea fiilor lui Israel, zicând: „Iată ce a mai poruncit Domnul: 5 Din cele ce sunt ale voastre aduceţi-I daruri Domnului: pârgă să-I aducă fiecare Domnului, cât îl lasă inima: aur, argint şi aramă; 6 mătase viorie, vişinie şi stacojie, pânză de in topit şi păr de capră; 7 piei de berbec vopsite’n roşu, piei de culoarea iachintului şi lemn de salcâm; 8 untdelemn de candelă, miresme pentru ungere şi aromate pentru tămâie, 9 pietre de sardiu, pietre pentru prins la efod, la pieptar şi la tunică. 10 Tot cel cu minte înţeleaptă dintre voi să vină şi să facă toate câte a poruncit Domnul: 11 cortul şi amănuntele lui, acoperămintele, grinzile, zăvoarele şi stâlpii; 12 chivotul mărturiei şi drugii lui, acoperământul ispăşirii şi perdeaua; şi pânzele curţii cu stâlpii ei, şi pietrele de smarald, tămâia şi mir pentru ungere; 13 masa cu toate vasele ei şi pâinile punerii-înainte; 14 sfeşnicul pentru luminat cu toate obiectele lui, candelele lui şi untdelemnul de ars; 15 altarul tămâierii cu drugii lui, untdelemnul pentru ungere, miresmele pentru tămâiere şi perdeaua de la intrarea cortului; 16 jertfelnicul pentru arderile-de-tot, cu vatra lui de aramă, cu drugii lui, cu toate obiectele lui; şi baia şi tălpica ei, 17 perdelele curţii, stâlpii ei cu tălpicele lor, acoperământul de la intrarea în curte, 18 ţăruşii cortului, ţăruşii curţii cu funiile lor; 19 sfintele veşminte ale lui Aaron preotul – veşmintele în care se fac sfintele slujbe –, tunicile de slujbă pentru fiii lui Aaron, şi untdelemnul pentru ungere şi aromatele pentru tămâiere”.

20 După aceea, toată obştea fiilor lui Israel a plecat de la Moise. 21 Şi a adus fiecare cât îl lăsa inima şi ce-l îndemna cugetul să-I aducă Domnului în dar pentru tot ce-i trebuia cortului mărturiei şi pentru toată podoaba lui şi pentru toate veşmintele sfintelor slujbe. 22 Şi aduceau bărbaţii de la femeile lor ceea ce-l lăsa cugetul pe fiecare; au adus verigi, cercei, inele, brăţări, salbe şi tot felul de lucruri de aur; şi toate I se aduceau Domnului ca prinoase de aur. 23 Şi mai aduceau, cei care aveau, mătase şi piei vopsite’n roşu şi piei vopsite’n vânăt. 24 Iar cei ce aveau argint sau aramă I le aduceau Domnului ca daruri; de asemenea, cei ce aveau lemn de salcâm îl aduceau pentru toate cele de trebuinţă. 25 Toate femeile iscusite’n ţesături torceau cu mâinile lor şi aduceau tort şi mătase viorie, vişinie şi stacojie, precum şi in topit şi răsucit. 26 Şi toate femeile pricepute şi cu tragere de inimă torceau păr de capră. 27 Căpeteniile au adus pietre de smarald şi pietre scumpe de pus la efod şi la pieptar, 28 precum şi miresme, untdelemn pentru candele şi pentru ungere, miresme pentru tămâiere. 29 Aşadar, toţi fiii lui Israel, bărbat sau femeie, cei pe care-i îndemna inima, I-au adus daruri Domnului; şi veneau şi lucrau tot ceea ce Domnul poruncise, prin Moise, să se facă.

30 Apoi a zis Moise către fiii lui Israel: „Iată, Domnul l-a chemat anume pe Beţaleel, fiul lui Uri al lui Or, din seminţia lui Iuda, 31 şi l-a umplut de duhul dumnezeiesc al înţelepciunii, al priceperii, al ştiinţei şi a toată iscusinţa, 32 ca să fie el mai mare peste meşteri şi, după’ntreaga rânduială a acestui meşteşug, să lucreze aurul şi argintul şi arama, 33 să cioplească piatra, să pregătească lemnele şi să facă tot felul de lucruri iscusite. 34 Şi priceperea i-a sporit-o nu numai lui, ci şi lui Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan. 35 Pe ei i-a umplut de înţelepciune, ca să facă orice lucru de săpător şi de ţesător iscusit, de cusător pe pânză de mătase viorie, vişinie şi stacojie, pe pânză de in topit, să facă ei tot felul de ţesături şi să plăsmuiască tot ce’n ele este măiestrit”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.