×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 31

Meşterii cortului. Serbarea zilei de odihnă. Tablele legii.

1 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 2 „Iată, Eu l-am chemat anume pe Beţaleel, fiul lui Uri, fiul lui Or, din seminţia lui Iuda, 3 şi l-am umplut de duhul cel dumnezeiesc al înţelepciunii, al priceperii şi al ştiinţei întru tot meşteşugul, 4 ca să fie el mai mare peste meşteri şi să lucreze aurul şi argintul şi arama şi inul topit, 5 să şlefuiască pietre scumpe, şi să sape’n lemn şi să lucreze’n felurite chipuri. 6 Şi’mpreună cu el i-am rânduit pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan; şi tuturor celor înţelepţi cu inima le-am dat înţelepciune, şi ei vor face toate câte ţi-am poruncit Eu ţie: 7 cortul mărturiei, chivotul legământului şi acoperământul de deasupra lui, precum şi’ntocmirea cortului, 8 altarul tămâierii, masa şi toate vasele ei, sfeşnicul cel de aur curat cu toate obiectele lui, 9 baia împreună cu tălpica ei, 10 veşmintele cele pentru slujbă ale lui Aaron şi veşmintele fiilor săi rânduiţi să-Mi slujească Mie, 11 mirul pentru ungere, tămâia cea binemirositoare pentru locul cel sfânt; pe toate le vor face ei aşa cum ţi-am poruncit Eu ţie”.

12 Şi a grăit Domnul către Moise, zicând: 13 „Porunceşte-le tu fiilor lui Israel: – Băgaţi de seamă şi păziţi zilele Mele de odihnă, căci ele sunt semn între Mine şi voi din neam în neam, pentru ca voi să ştiţi că Eu, Domnul, Eu sunt Cel ce vă sfinţeşte. 14 Păziţi aşadar ziua de odihnă, căci sfântă Îi este ea Domnului şi vouă; cel ce o va întina, acela cu moarte va fi omorât, şi tot cel ce va face într’însa vreo lucrare, sufletul acela va fi stârpit din neamul său. 15 Lucrul să ţi-l faci în şase zile; a şaptea zi, cea de odihnă, odihnă sfântă va fi ea pentru Domnul; tot cel ce va lucra în ziua odihnei, cu moarte va fi omorât. 16 Vor păzi aşadar fiii lui Israel zilele odihnei, şi vor face aceasta din neam în neam: legământ veşnic, 17 veşnic semn între Mine şi fiii lui Israel, pentru că’n şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, iar în ziua a şaptea a încetat şi S’a odihnit”.

18 Şi de’ndată ce a contenit să-i grăiască lui Moise’n muntele Sinai, i-a dat cele două table ale Legii, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.