×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 28

Veşmintele lui Aaron şi ale preoţilor.

1 Adu-i la tine pe Aaron, fratele tău, şi pe fiii săi din mijlocul fiilor lui Israel, ca să-Mi fie preoţi: Aaron, precum şi Nadab, Abiud, Eleazar şi Itamar, fiii lui Aaron. 2 Îi vei face lui Aaron, fratele tău, veşminte sfinţite, spre cinste şi mărire. 3 Tu vei vorbi către toţi cei înţelepţi în cuget, pe care Eu i-am umplut de duhul înţelepciunii şi al priceperiia, iar ei îi vor face lui Aaron veşmânt de sfinţenie’ntru sfinţireb, cu care să-Mi slujească. 4 Iată dar veşmintele pe care le vor face: pieptar, efod, mantă, tunică brodată, tiară şi brâu. Veşminte sfinte îi vor face lui Aaron, fratele tău, precum şi fiilor săi, ca să-Mi slujească ei ca preoţi. 5 Pentru aceasta vor face rost de fir de aur, de mătase violetă, purpurie şi stacojie, precum şi de in topit.

6 Efodul îl vor face de in topit şi răsucit, lucrare de mare iscusinţă. 7 Acesta va fi din două bucăţi: una pe piept şi alta pe spate, unite’ntre ele la umeri; 8 galonul efodului, care vine peste el ca şi cum ar veni din el, va fi lucrat din fir de aur curat, din mătase violetă, purpurie şi stacojie şi din in topit. 9 Vei lua două pietre, pietre de smarald, şi vei săpa în ele numele fiilor lui Israel: 10 şase nume pe o piatră şi alte şase nume pe cealaltă piatră, înşiraţi după cum s’au născut ei. 11 Precum fac săpătorii în piatră, care sapă peceţi, aşa vei săpa cele două pietre cu numele fiilor lui Israelc. 12 Cele două pietre le vei pune pe umerii efodului: pietre de pomenire fiilor lui Israel: Aaron deci va purta pe amândoi umerii săi numele fiilor lui Israel înaintea Domnului, spre pomenirea lor. 13 Vei face paftaled de aur curat 14 şi două lănţişoare vei face, tot de aur curat, răsucite ca sfoara şi’nflorate ca floarea; lănţişoarele cele răsucite le vei prinde de paftalele de pe umeri, în partea din faţă.

15 Vei face un pieptare al judecăţilor, lucrat cu iscusinţă, la fel cu efodul: din fir de aur, din mătase violetă, purpurie şi stacojie şi din in topit. 16 Acesta va fi îndoit în patru colţuri, lung de o palmă şi lat de o palmă. 17 Pe el să aşezi o înfloritură de pietre scumpe, rânduite’n patru rânduri. Un rând de pietre va fi: un sardiu, un topaz şi un smarald: acesta-i rândul întâi; 18 în rândul al doilea: un rubin, un safir şi un diamant; 19 în rândul al treilea: un opal, o agată şi un ametist; 20 şi în rândul al patrulea: un hrisolit, un onix şi un iaspis; toate, după rânduiala lor, ferecate în aur şi’n cuibuşoare de aur. 21 Pietrele vor fi douăsprezece, potrivit cu numele celor doisprezece fii ai lui Israel săpate’n cele două pietre de pe umeri după numele lor şi după rânduiala’n care s’au născut. Pe fiecare vei săpa, ca’ntr’o pecete, câte un nume din cele douăsprezece seminţii. 22 Pentru pieptar vei face lănţişoare de aur curat, răsucite ca sfoara.f 23 Astfel Aaron, când va intra în sfânta, va purta numele fiilor lui Israel pe pieptarul judecăţii, spre pomenire înaintea Domnului. 24 Pe pieptarul judecăţii vei pune lănţişoarele răsucite; pe amândouă marginile pieptarului le vei pune. 25 Iar cele două paftale le vei aşeza pe amândoi umerii efodului, în partea din faţă. 26 În pieptarul judecăţii vei pune Urim şi Tumimg; când Aaron va intra în sfânta înfăţişându-se înaintea Domnului, ele vor fi pe inima lui; astfel va purta Aaron pururea la inima sa judecăţile fiilor lui Israel înaintea Domnului.

27 Vei face şi o mantă, tot de mătase vişinie. 28 Gura ei va fi la mijloc, sus, tăiată dintr’însa, şi va avea’mprejur un guler lucrat cu măiestrie şi făcând un singur corp cu manta, ca să nu se deşire. 29 Iar pe la poale îi vei face de jur-împrejur un fel de rodii mărunte, rodii’nflorate’n mătase violetă, stacojie, vişinie şi’n in topit; asta, pe poalele mantei; 30 iar printre rodii vei pune’n acelaşi chip clopoţei de aur, de jur-împrejur: o rodie de aur şi-un clopoţel de aur, ca o floare rotită pe poalele mantei. 31 Ea va fi pe Aaron când acesta va face slujbă, şi auzit le va fi clinchetul când el va intra în sfânta, înaintea Domnului, şi când va ieşi, aşa ca el să nu moară. 32 Vei face o tăbliţă de aur curath şi vei săpa în ea, ca’ntr’o pecete: Sfinţenia Domnului, 33 şi s’o prinzi de tiarăi cu un şnur de mătase violetă, în partea din faţă a tiarei. 34 Ea va fi pe fruntea lui Aaron, şi Aaron va purta păcatele celor ce au adus jertfe – prinoasele afierosite de fiii lui Israel şi toate darurile din jertfele lor; ea le va fi pe fruntea lui Aaron ca o jertfă de-a pururi bineprimită înaintea Domnului. 35 Tunica cu ciucuri o vei face din in topit, şi tot din in topit vei face tiara; şi brâu vei face, totul lucrat cu măiestrie.

36 Şi fiilor lui Aaron le vei face tunici şi brâie; şi tiare le vei face, spre cinste şi mărire. 37 Cu acestea îl vei îmbrăca pe Aaron, fratele tău, precum şi pe fiii lui; îi vei unge, le vei umple mâinilej şi-i vei sfinţi ca să-Mi fie preoţi. 38 Le vei face pantaloni de in, de la brâu până sub genunchi, ca să-şi acopere goliciunea trupuluik; 39 Aaron şi fiii săi îi vor purta ori de câte ori vor intra în cortul mărturiei sau când vor merge să slujească la jertfelnicul din sfânta, ca să nu-şi atragă asupră-le păcat şi să moară. Lege veşnică va fi aceasta pentru el şi pentru urmaşii săi de după el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.