×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 27

Altarul jertfelor şi împrejmuirea cortului.

1 Vei face un jertfelnic din lemn de salcâm, lung de cinci coţi şi lat de cinci coţi – jertfelnicul va fi pătrat –, şi de trei coţi înălţimea. 2 Coarnele i le vei face în cele patru unghiuri; coarnele vor fi dintr’un trup cu el. Îl vei îmbrăca în aramă. 3 Jertfelnicului îi vei face un brâu; iar învelitoarea lui, şi cupele lui şi furculiţele lui şi vătraiul lui, toate uneltele acestea le vei face din aramă. 4 Să-i faci o împletitură ca o plasă de aramă, iar împletiturii îi vei face patru inele de aramă la cele patru colţuri, 5 pe care le vei pune sub încheietura jertfelnicului: plasa va acoperi astfel doar jumătate din jertfelnic. 6 Jertfelnicului îi vei face pârghii din lemn de salcâm, pe care le vei fereca în aramă. 7 Pârghiile le vei trece prin inele, de o parte şi de alta a jertfelnicului, ca să poată fi purtat. 8 Să-l faci ca un buduroi îmbrăcat în scânduria. După cum ţi s’a arătat în munte, aşa-l vei face.

9 Cortului îi vei face o curte. Pe partea dinspre miazăzi, curtea va fi alcătuită din pânze de in topit, lungi de o sută de coţi pentru o singură latură. 10 Acestora le vei face douăzeci de stâlpi cu douăzeci de tălpice de aramă, ale căror belciuge şi verigi vor fi de argint. 11 Tot aşa şi pe latura dinspre miazănoapte: pânzele vor avea o sută de coţi în lungime, iar la ele douăzeci de stâlpi cu douăzeci de tălpice de aramă, ale căror belciuge şi verigi vor fi de argint. 12 În latul curţii, pe partea dinspre asfinţit, ea va avea pânze pe cincizeci de coţi, cu zece stâlpi şi zece tălpice. 13 Tot de cincizeci de coţi vor fi pânzele în lăţimea dinspre răsărit a curţii, şi tot cu zece stâlpi şi zece tălpice; 14 cincisprezece coţi de pânze vor fi într’o latură, cu cei trei stâlpi şi cu cele trei tălpice ale lor, 15 iar în cealaltă latură vor fi pânze tot de cincisprezece coţi, cu cei trei stâlpi şi cu cele trei tălpice ale lor; 16 cât despre poarta curţii, ea va avea o pânză de douăzeci de coţi, măiestru lucrată’n mătase violetă, purpurie şi stacojie, bătută’n urzeală de in topit; ea va avea patru stâlpi cu patru tălpice. 17 Toţi stâlpii curţii, de jur-împrejur, vor fi ferecaţi cu argint; vârfurile le vor fi de argint; tălpicele, de aramă. 18 Aşadar, împrejmuirea curţii va fi, în amândouă laturile, de o sută de coţi; lăţimea, în amândouă capetele, de cincizeci de coţi; iar înălţimea, de cinci coţi… de in topit, cu tălpicele lor de aramă. 19 Toate lucrurile, toate uneltele şi toţi ţăruşii curţii vor fi de aramă.

20 Tu porunceşte-le fiilor lui Israel să-ţi aducă untdelemn curat pentru candelă, stors din măsline, aşa încât lumina să ardă’n toată vremea: 21 în cortul mărturiei, în afara perdelei ce se află’n faţa Legământului, acolo o vor întreţine Aaron şi fiii săi, de seara până dimineaţa, înaintea Domnului; lege veşnică pentru cei de după voi, de la fiii lui Israel, din neam în neam.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.