×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 26

Cortul adunării şi cele ale lui.

1 Cortul să-l faci din zece scoarţe de ina topit, ţesut în violet, în purpuriu şi’n stacojiu; cu heruvimi le vei face, lucraţi cu iscusinţăb. 2 Lungimea unei scoarţe va fi de douăzeci şi opt de coţi, iar lăţimea unei scoarţe va fi de patru coţi: scoarţele vor avea toate aceeaşi măsură. 3 Cinci scoarţe vor fi îngemănate la un loc, celelalte scoarţe vor fi şi ele’ngemănate la un loc. 4 Cheotori de mătase violetă vei face pe marginea de’ngemănare a fiecărei scoarţe, şi tot aşa pe cealaltă margine de’ngemănare a scoarţei următoare. 5 Cincizeci de cheotori vei face la o scoarţă şi cincizeci de cheotori vei face pe marginea scoarţei de’ngemănare, aşa ca ea să se lege de cealaltă scoarţă prin cheotorile ce stau faţă’n faţă. 6 Vei face cincizeci de copci de aur; cu copcile vei lega o scoarţă de cealaltă, aşa că’ntregul cort va fi un singur tot.

7 Peste cort vei face un înveliş de păr de capră; unsprezece învelişuri vei face. 8 Lungimea unui înveliş va fi de treizeci de coţi, iar lăţimea unui înveliş va fi de patru coţi; cele unsprezece învelişuri vor avea toate aceeaşi măsură. 9 Cinci învelişuri le vei uni la un loc şi tot la un loc pe celelalte şase învelişuri. Pe cel de al şaselea înveliş îl vei îndoi în partea din faţă a cortului. 10 Vei face cincizeci de cheotori la un înveliş, pe marginea îngemănării, şi tot cincizeci de cheotori vei face pe marginea celuilalt înveliş, ca să se poată îngemăna cu primul. 11 Şi vei face cincizeci de copci de aramă; copcile le vei vârî în cheotori, aşa încât învelişurile se vor îngemăna şi vor alcătui un singur tot.

12 Cât despre ceea ce prisoseşte din învelitorile cortului, jumătatea de înveliş care prisoseşte va atârna pe partea de dinapoi a cortului. 13 De-a lungul acoperişului, de-o parte şi de alta, ceea ce prisoseşte din învelitori va atârna pe pereţii cortului, un cot într’o latură şi un cot în cealaltă, ca să-l acopere.

14 Cortului îi vei face apoi un acoperiş din piei de berbec vopsite’n roşu; iar pe deasupra, peste el, un acoperământ din piei de culoarea iachintuluic.

15 Îi vei face cortului pilaştri din lemn de salcâm. 16 Fiecare pilastru va fi lung de zece coţi; lat de un cot şi jumătate va fi fiecare pilastru. 17 Fiecare pilastru va avea două cepuri, unul în dreptul altuia; aşa vei face la toţi pilaştrii cortului. 18 Cortului îi vei face douăzeci de pilaştri pentru latura dinspre miazăzi. 19 Sub cei douăzeci de pilaştri vei face patruzeci de tălpice de argint: câte două tălpice sub un pilastru, pentru cele două cepuri ale lui, şi două tălpice sub un alt pilastru, pentru cele două cepuri ale lui. 20 Iar pentru cealaltă latură, cea de miazănoapte, vei face douăzeci de pilaştri. 21 Vei face şi pentru ei patruzeci de tălpice de argint, câte două tălpice sub un pilastru şi două tălpice pentru alt pilastru. 22 Iar pentru partea dindărăt a cortului, care vine spre asfinţitd, vei face şase pilaştri. 23 Doi pilaştri vei face pentru unghiurile cortului, în spate; 24 ei vor fi deopotrivă’n partea de jos şi deopotrivă se vor îngemăna cu capetele de sus. Aşa vor fi: amândoi la fel şi amândoi întocmai pentru amândouă unghiurile. 25 Aşa că vor fi opt pilaştri cu şaisprezece tălpice de argint, două tălpice sub un pilastru şi două tălpice sub alt pilastru, în cele două laturi.

26 Şi vei face bârne din lemn de salcâm: cinci bârne pentru pilaştrii dintr’o parte a cortului, 27 cinci bârne pentru pilaştrii din cealaltă parte a cortului şi cinci bârne pentru pilaştrii din partea dindărăt a cortului, cea dinspre asfinţit. 28 Bârna de la mijloc va trece prin mijlocul pilaştrilor de la un capăt pân’la celălalt [al peretelui]. 29 Pilaştrii îi vei îmbrăca în aur; inelele lor, prin care se vâră bârnele, le vei face din aur; tot în aur vei îmbrăca şi bârnele. 30 Cortul aşa-l vei ridica, după izvodul ce ţi s’a arătat în munte.

31 Vei face o perdeae ţesută’n violet, purpuriu şi stacojiu, în in topit; cu heruvimi o vei face, lucraţi cu iscusinţă. 32 O vei atârna de patru stâlpi de salcâm îmbrăcaţi în aur, cu vârfuri de aur şi cu tălpicile, patru, de argint. 33 Vei pune aşadar perdeaua pe stâlpi. Iar în spatele perdelei vei pune înlăuntru chivotul mărturiei. Perdeaua va fi astfel pentru voi despărţitură între sfânta şi sfânta-sfintelorf. 34 Cu perdeaua vei ascunde astfel privirilor chivotul mărturiei din sfânta-sfintelor. 35 Masa o vei aşeza dincoace, în faţa perdelei, iar sfeşnicul îl vei pune în faţa mesei, dar într’o latură a cortului, cea dinspre miazăzi, în timp ce masa o vei aşeza în partea cortului cea dinspre miazănoapte. 36 În uşa cortului vei face un văl ţesut în violet, purpuriu şi stacojiu, în in topit cu alesături de fir în ţesătură. 37 Vălului îi vei face cinci stâlpi de salcâm, pe care-i vei îmbrăca în aur; capetele le vor fi de aur, iar pentru ei vei turna cinci tălpice de aramă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.