×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Ieşirea

Capitolul 25

Rânduieli pentru cortul adunării: chivotul mărturiei, masa pâinilor, sfeşnicul cu şapte braţe.

1 Şi a grăit Dumnezeu către Moise, zicând: 2 „Spune-le fiilor lui Israel: Să-Mi aduceţi prinoase; de la tot omul pe care-l lasă inima să dea, să-Mi strângeţi prinoasele. 3 Iată prinoasele pe care le vei strânge de la ei: aur, argint şi aramă; 4 mătase viorie, vişinie şi stacojie, pânză de in topit şi păr de capră; 5 piei de berbec vopsite’n roşu, piei de culoarea iachintuluia şi lemn de salcâmb; 6 [untdelemn pentru candele, miresme pentru mir şi pentru tămâia cea binemirositoare;]c 7 pietre de sardiu şi pietre scumpe ferecate de pus la efodul şi pieptaruld preotului. 8 Îmi vei face Mie locaş sfânt şi Eu Mă voi arăta întru voi. 9 Chipul cortului şi chipul tuturor obiectelor lui le vei face potrivit izvoadelor pe care Eu ţi le voi arăta în munte: aşa să le faci!

10 Chivotul mărturieie îl vei face din lemn de salcâm: lung de doi coţi şi jumătate, larg de un cot şi jumătate şi înalt de un cot şi jumătatef. 11 Îl vei sufla cu aur curat; pe dinlăuntru şi pe dinafară îl vei sufla. Şi-i vei face’mprejur cingătoare de aur, din zimţi împletiţi. 12 Şi-i vei face patru inele de aur şi i le vei prinde în cele patru colţuri de jos: două inele pe o latură şi două inele pe cealaltă latură. 13 Vei face pârghii din lemn de salcâm şi le vei sufla cu aur. 14 Pârghiile ai să le vâri prin inelele din colţurile de jos ale chivotului, ca să poată fi chivotul ridicat pe ele. 15 Pârghiile vor fi mereu în inelele chivotului. 16 Înlăuntrul chivotului vei pune mărturiile pe care ţi le voi da.

17 Îi vei face un acoperământ al ispăşiriig, din aur curat, lung de doi coţi şi jumătate, şi lat de un cot şi jumătate. 18 Vei face doi heruvimih din aur lucrat cu ciocanuli şi-i vei pune pe acoperământul ispăşirii, la amândouă capetele; 19 un heruvim va fi la un capăt şi un heruvim la celălalt capăt al acoperământului. 20 Heruvimii vor fi deasupra, cu aripile întinse, cu aripile umbrindj acoperământul, cu feţele una spre cealaltă; feţele heruvimilor vor fi’ndreptate spre acoperământ. 21 Acoperământul să-l pui pe chivot, deasupra; iar în chivot vei pune mărturiile pe care ţi le voi da. 22 De acolo Mă voi face ţie cunoscut şi de acolo, de deasupra acoperământului, dintre cei doi heruvimi ce vor fi pe chivotul mărturiei, de acolo îţi voi vorbi Eu ţie despre toate câte-ţi voi porunci pentru fiii lui Israel.

23 Vei face o masă din lemn de salcâm: lungă de doi coţi, lată de un cot, înaltă de un cot şi jumătate. 24 O vei sufla cu aur curat şi-i vei face’mprejur cingătoare de aur din zimţi împletiţi. 25 Un brâuk de-o palmă să-i faci împrejur, iar peste brâu, de jur-împrejur, vei face o’mpletitură de zimţi. 26 Vei face patru inele de aur şi vei prinde inelele de cele patru colţuri unde-i sunt picioarele, 27 în josul brâului, iar inelele vor fi toarte pentru pârghiile cu care va fi purtată masa. 28 Pârghiile să le faci din lemn de salcâm şi le vei polei cu aur curat; cu ele va fi purtată masa. 29 Şi numai pentru ea vei face blidele, căţuile, ibricele şi cănile din care se toarnă; din aur curat le vei face. 30 Pe masă vei pune pâinile punerii-înaintel, de-a pururi înaintea Mea.

31 Vei face sfeşnic din aur curat. Sfeşnicul să-l faci bătut din ciocan: fusul, braţele, cupele, nodurile şi florile lui vor fi cu el un singur trup. 32 Din laturile lui vor ieşi şase braţe: trei braţe ale sfeşnicului, dintr’o latură, şi trei braţe ale sfeşnicului, din cealaltă latură. 33 Pe un braţ, trei cupe’n chip de migdală, fiecare cu nodul şi floarea ei; la fel pe fiecare braţ care iese din sfeşnic. 34 Sfeşnicul va avea patru cupe’n chip de migdală, fiecare cu nodul şi floarea ei, 35 nodul de sub cele două braţe, nodul de sub cele patru braţe, deci la cele şase braţe care ies din sfeşnic. 36 Nodurile şi ramurile care ies dintr’însul vor fi toate dintr’un singur metal bătut cu ciocanul: aur curat. 37 Îi vei face şapte candele şi-i vei pune luminile şi ele vor lumina latura din faţa lui. 38 Mucările şi tăviţele i le vei face din aur curat. 39 Dintr’un talantm de aur curat se va face totul. 40 Ia seama să faci totul după izvodul ce ţi-a fost arătat în munte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.