×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 97

PSALMUL 97 Un psalm al lui David.*

1 Cântaţi-I Domnului cântare nouă,
că lucruri minunate a făcut Domnul;
mântuire I-au făcut Lui dreapta Sa
şi braţul Său cel sfânt.

2 Cunoscută Şi-a făcut Domnul mântuirea,
înaintea neamurilor Şi-a descoperit dreptatea.

3 Lui Iacob i-a amintit de mila Sa
şi casei lui Israel de adevărul Său;
toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.

4 Strigaţi-I lui Dumnezeu cu bucurie tot pământul,
cântaţi şi bucuraţi-vă şi cântaţi,

5 cântaţi-I Domnului cu alăută,
cu alăută şi în sunet de psaltire,

6 cu trâmbiţe ferecate şi’n glasul trâmbiţei de corn
strigaţi cu bucurie’n faţa Domnului, Împăratul nostru.

7 Să tresalte marea cu toată plinătatea ei,
lumea şi toţi ce locuiesc într’însa;

8 râurile’mpreună vor bate din palme,
munţii se vor bucura,
că vine să judece pământul;

9 lumea o va judeca întru dreptate
şi popoarele în ceea ce e drepta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.