×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 96

PSALMUL 96 Al lui David; când pământul i-a fost înapoiat*. Fără titlu la Evrei.

1 Domnul S’a împărăţit, să se bucure pământul,
insule multea să se veselească.

2 Nor şi negură împrejuru-I,
dreptatea şi judecata sunt temeiul tronului Său.

3 Foc va merge înainte-I
şi de jur-împrejur îi va arde pe vrăjmaşii Săi.

4 Strălucire arătară lumii fulgerele Lui,
pământul a văzut şi a tremurat.

5 Munţii precum ceara s’au topit la faţa Domnului,
la faţa Domnului a tot pământul.

6 Cerurile I-au vestit dreptatea,
popoarele toate I-au văzut mărirea.

7 Să se ruşineze toţi cei ce se închină la chipuri cioplite
şi se laudă cu idolii lor.
Închinaţi-vă Lui toţi îngerii Lui!

8 Sionul a auzit şi s’a veselit
şi fiicele Iudeii s’au bucurat
de dragul judecăţilor Tale, Doamne.

9 Că Tu eşti Domnul Cel-Preaînalt peste tot pământul,
înălţatu-Te-ai foarte, mai presus decât toţi dumnezeii.

10 Voi, cei ce-L iubiţi pe Domnul, urâţi răul!
Domnul păzeşte sufletele sfinţilor Săi,
din mâna păcătoşilor îi va izbăvi.

11 Celui drept i-a răsărit lumină,
veselie celor drepţi la inimă.

12 Voi, cei drepţi, veseliţi-vă întru Domnul
şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.