×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 95

PSALMUL 95 O cântare-laudă; a lui David; când a fost Casa zidită după întoarcerea din robie. Fără titlu la Evrei.

1 Cântaţi-I Domnului cântare nouă,
cântaţi-I Domnului tot pământul!

2 Cântaţi-I Domnului, binecuvântaţi-I numele,
din zi în zi binevestiţi mântuirea Lui.

3 Vestiţi-I între neamuri slava,
între toate popoarele minunile Lui.

4 Că mare e Domnul şi lăudat foarte,
de temut este mai presus decât toţi dumnezeii;

5 că toţi dumnezeii păgânilor sunt demoni,a
dar Domnul a făcut cerurile;

6 laudă şi frumuseţe sunt înaintea Lui,
sfinţenie şi măreţie în locaşul Său cel sfânt.

7 Voi, urmaşi ai neamurilor, aduceţi-I Domnului,
Domnului aduceţi-I slavă şi cinste;
aduceţi-I Domnului slava datorată numelui Său,

8 aduceţi jertfe şi intraţi în curţile Lui,
în curtea Lui cea sfântă închinaţi-vă Domnului.

9 De faţa Lui să tresalteb tot pământul;
spuneţi între neamuri că Domnul S’a împărăţit

10 pentru că a întărit lumea care nu se va clinti;
El întru dreptate va judeca popoarele.

11 Veselească-se cerurile şi să se bucure pământul,
marea să tresalte cu toată plinătatea ei,c
să se bucure câmpurile cu tot ce e pe ele.

12 Atunci toţi copacii pădurii se vor bucura de faţa Domnului,
că vine, vine să judece pământul;

13 lumea o va judeca întru dreptate
şi popoarele întru adevărul Său.d

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.