×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 94

PSALMUL 94 O cântare-laudă a lui David (fără titlu la Evrei).

1 Veniţi să ne bucurăm întru Domnul,
întru bucurie să-I strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

2 Întru laudă să-I întâmpinăm faţa,
cu psalmi de bucurie să-I strigăm.a

3 Că mare Dumnezeu este Domnul,
şi mare Împărat peste tot pământul.

4 Că’n mâna Lui sunt marginile pământului,
înălţimile munţilor ale Sale sunt;

5 că a Lui este marea, El a făcut-o,
şi mâinile Lui au plăsmuit uscatul.

6 Veniţi să ne închinăm şi să-I cădem înainte
şi să plângem în faţa Domnului Care ne-a făcut!

7 Că El e Dumnezeul nostru,
iar noi suntem poporul păşunii Sale
şi turma mâinilor Lui.
O, dacă I-aţi auzi voi astăzi glasul:

8 „Nu vă învârtoşaţi inimile
ca atunci, la Răzvrătireb,
în ziua ispitirii în pustie,

9 unde părinţii voştri M’au ispitit,
M’au pus la’ncercare şi au văzut lucrurile Mele.

10 Patruzeci de ani M’am mâniat pe neamul acesta
şi am zis: – Ei pururea rătăcesc cu inima

11 şi căile Mele nu le-au cunoscut,
aşa că juratu-M’am întru mânia Mea:
Întru odihna Mea nu vor intra!”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.