×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 93

PSALMUL 93 Un psalm al lui David; pentru cea de a patra zi a săptămânii.*

1 Domnul este Dumnezeul răzbunărilor;
Dumnezeul răzbunărilor a vorbit deschis.

2 Înalţă-Te, Tu, Cel ce judeci pământul,
dă-le celor mândri ce li se cuvine.

3 Până când păcătoşii, Doamne,
până când păcătoşii se vor făli?

4 Până când vor rosti şi vor grăi nedreptate,
până când vor grăi ei, toţi cei ce lucrează fărădelegea?

5 Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit
şi moştenirii Tale i-au adus dureri.

6 Pe văduvă şi pe străina i-au ucis
şi pe orfani i-au omorât.

7 Şi au zis: „Domnul nu va vedea,
nici că va pricepe Dumnezeul lui Iacob”…

8 Înţelegeţi dar voi, cei nemintoşi de prin popor,
iar voi, nebunilor, fiţi şi voi o dată înţelepţi!

9 Cel ce-a sădit urechea, El oare nu aude?
Cel ce-a plăsmuit ochiul, El oare nu’nţelege?

10 Cel care-i ceartă pe păgâni, oare nu-i va dojeni,
El, Cel care-l învaţă pe om să cunoască?

11 Domnul cunoaşte gândurile oamenilor, anume că sunt deşarte.

12 Fericit e omul pe care-l vei certab, Doamne,
şi din legea Ta îl vei învăţa,

13 ca să-i dai odihnă’n zile rele
până ce o groapă i se va săpa păcătosului.

14 Căci Domnul nu Se va lepăda de poporul Său
şi moştenirea nu-Şi va părăsi-o

15 până ce dreptatea se va întoarce la judecată
şi toţi cei drepţi cu inima Îi vor fi aproape.

16 Cine se va ridica pentru mine împotriva răufăcătorilor,
sau cine va sta’mpreună cu mine împotriva celor ce lucrează fărădelegea?

17 Că dacă Domnul nu m’ar fi ajutat,
puţin i-ar fi lipsit sufletului meu să-şi afle sălaş în iad.

18 De câte ori am zis: – Piciorul mi-a alunecat…,
mila Ta, Doamne, mi-a stat într’ajutor.

19 Doamne,c după mulţimea durerilor din inima mea,
aşa au adus mângâierile Tale veselie’n sufletul meu.d

20 Scaunul fărădelegii să nu aibă părtăşie cu Tine,
cel ce pe temeiul poruncii plăsmuieşte muncă silnicăe;

21 ei vor prinde’n vânătoare sufletul celui drept
şi sânge nevinovat vor osândi.

22 Dar mie Domnul mi s’a făcut scăpare
şi Dumnezeul meu, ajutorul nădejdii mele.

23 Iar lor le va plăti Domnul după a lor nelegiuire
şi după răutatea lor îi va face Domnul Dumnezeul nostru să piară vederii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.