×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 90

PSALMUL 90 O cântare-laudă a lui David.*

1 Cel ce locuieşte întru ajutorula Celui-Preaînalt
întru acoperământul Dumnezeului cerului se va sălăşlui.

2 El Îi va zice Domnului: „Tu eşti ocrotitorul meu şi scăparea mea”;
El este Dumnezeul meu şi într’Însul voi nădăjdui.

3 Că El te va izbăvi de laţul vânătorilor
şi de cuvântul tulburător.b

4 Cu spatele te va umbric
şi sub aripile Lui vei nădăjdui,
adevărul Său ca o pavăză te va înconjura.

5 Nu te vei teme de frica de noapte,
de săgeata ce zboară ziua,

6 de lucrul ce umblă în întuneric,
de reaua întâmplared şi de demonul cel de amiazăzi.e

7 Cădea-vor dinspre latura ta o mie
şi zece mii de-a dreapta ta,
dar de tine nu se vor apropia.

8 Cu numai ochii tăi vei privi
şi răsplătirea păcătoşilor o vei vedea.

9 Căci Tu, Doamne, Tu eşti nădejdea mea;
pe Cel-Preaînalt ţi L-ai făcut scăpare.f

10 Lucruri rele nu se vor apropia de tine
şi bici nu se va apropia de sălaşul tău.

11 Că îngerilor Săi le va porunci pentru tine
ca să te păzească în toate căile tale;

12 pe mâini te vor înălţa,
ca nu cumva piciorul tău să ţi-l izbeşti de piatră;g

13 peste aspidăh şi vasilisci vei merge
şi vei călca peste leu şi peste balaur.j

14 „Că el în Mine şi-a pus nădejdea, iar Eu îl voi izbăvi;
îl voi adăposti, fiindcă a cunoscut numele Meu.

15 Striga-va spre Mine şi-l voi auzi;
împreună cu el sunt Eu în necaz
şi-l voi scăpa şi-l voi preamări;

16 cu lungime de zile îl voi umple
şi-i voi arăta mântuirea Mea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.