×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 9

PSALMUL 9* Pentru sfârşit: un psalm al lui David cu privire la cele ascunse ale Fiului*.

1 Mărturisi-mă-voi Ţie, Doamne, cu toată inima mea,
spune-voi toate minunile Tale;

2 mă voi veseli şi mă voi bucura de Tine,
cânta-voi numele Tău, Preaînalte!

3 Când se vor întoarce vrăjmaşii mei,
slăbi-vor şi vor pieri de dinaintea feţei Tale,

4 că Tu mi-ai făcut mie judecata şi dreptatea,
şezut-ai pe scaun, Tu, Cel ce judeci după dreptate.

5 Tu i-ai mustrat pe păgâni şi pierit-au necredincioşii;
stins-ai numele lor în veac şi în veacul veacului;

6 vrăjmaşul a fost pân’ la urmă lipsit de sabie, iar cetăţile lui le-ai surpat;
pierit-a pomenirea lui cu răsunet.

7 Dar Domnul rămâne în veac,
întru judecată Şi-a pregătit scaunul

8 şi lumea o va judeca întru dreptate,
după îndreptar va judeca popoarele.

9 Şi S-a făcut Domnul scăpare sărmanului,
ajutor la vreme de necaz.

10 Să nădăjduiască în Tine cei ce cunosc numele Tău,
că nu i-ai părăsit pe cei ce Te caută pe Tine, Doamne!

11 Cântaţi-I Domnului Celui ce locuieşte în Sion,
faptele Lui vestiţi-le întru neamuri.

12 Că Cel ce le caută sângele Şi-a adus aminte de ei,
n’a uitat strigarea săracilor.

13 Miluieşte-mă, Doamne, vezi-mi înjosirea din partea duşmanilor mei,
Tu, Cel ce mă înalţi din porţile morţiia,

14 ca să vestesc toate laudele Tale
în porţile fiicei Sionului;b
veseli-mă-voi de mântuirea Ta!

15 Căzut-au păgâniic în groapa pe care-au făcut-o;
în cursa aceasta pe care au ascuns-o s’a prins piciorul lor.

16 Cunoscut e Domnul când face judecată,
pe păcătos îl prinde în faptele mâinilor lui.

17 În iad întoarcă-se păcătoşii,
toate neamurile care-L uită pe Dumnezeu!

18 Că nu până’n sfârşit va fi uitat sărmanul,
răbdarea săracilor în veac nu va pieri.

19 Scoală-Te, Doamne, să nu se întărească omul,d
păgânii să fie judecaţi în faţa Ta;

20 pune, Doamne, legiuitor peste ei,
ca să cunoască păgânii că oameni sunt.e

21 De ce, Doamne, stai Tu departe?
De ce ne treci cu vederea la vreme de necaz?

22 Când se trufeşte necredinciosul, săracul se aţâţă;f
ei se prind în sfaturile pe care le ticluiesc.

23 Că se laudă păcătosul cu poftele sufletului său,
iar nedreptul pe sine se blagosloveşte.

24 Păcătosul Îl întărâtă pe Domnul;
Acesta nu-l va căuta după mulţimea mâniei Sale:
în faţa lui nu este Dumnezeu.

25 Spurcate sunt căile lui în toată vremea.
De la faţa lui lepădate sunt judecăţile Tale,
[el crede] că peste toţi duşmanii lui va stăpâni;

26 că a zis în inima lui: „Nu mă voi clătina,
nu-mi va fi mie rău cât va fi lumea.”g

27 Gura lui e plină de blestem, de amăreală şi vicleşug;
sub limba lui, osteneală şi durere.

28 Cu cei bogaţi el stă la pândă într’ascuns
ca să-l ucidă pe cel nevinovat,
ochii lui stau ţintă spre cel sărac;

29 din ascunziş pândeşte ca leul din culcuşul său,
pândeşte ca să-l apuce pe cel sărac,
pe sărac îl pândeşte ca să-l tragă la el.

30 În laţul său se va smeri,
se va pleca şi va cădea când îl va stăpâni pe cel sărman.

31 Că a zis în inima lui: „Dumnezeu a uitat,
Şi-a întors faţa, ca pân’ la urmă să nu mă vadă…”.

32 Scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, înalţă-se mâna Ta,
nu-i uita pe săracii Tăi până în sfârşit!

33 De ce L-a întărâtat necredinciosul pe Dumnezeu?
Pentru că a zis în inima lui: „Nu, El nu va cerceta!…”.

34 Vezi, pentru că Tu înţelegi ca osteneala şi mânia
să le iei în mâinile Tale;
că Ţie Ţi s’a încredinţat sărmanul,
orfanului Tu i-ai fost ajutor.

35 Zdrobeşte braţul celui păcătos şi rău;
păcatul său va fi căutat şi nu se va afla.

36 Împărăţi-va Domnul în veac şi în veacul veacului,
voi, păgânilor, pieriţi din pământul Său!

37 Dorinţa sărmanilor ai auzit-o, Doamne,
auzul Tău a luat aminte la râvna inimii lor

38 spre judecarea orfanului şi sărmanului,
ca să nu se mai mândrească omul pe pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.