×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 86

PSALMUL 86 Un psalm-cântare, fiilor lui Core.

1 Temeliile Lui sunt în munţii cei sfinţi;

2 Domnul iubeşte porţile Sionului
mai mult decât toate sălaşele lui Iacob.

3 Lucruri slăvite s’au grăit despre tine, cetate a lui Dumnezeu.

4 Celor ce mă cunosc le voi pomeni de Raaba şi de Babilon;
şi, iată, străinii şi Tirul şi poporul Etiopienilor,
aceştia acolo s’au născut.

5 Un om va spune: „Mamă Sion”
şi: „Omul acesta s’a născut în el”
şi: „Însuşi Cel-Preaînalt l-a întemeiat”.

6 Domnul o va povesti în scripturab popoarelor
şi a căpeteniilor lor, a celor ce s’au născut în ea.

7 Cât de mult se veselesc toţi cei ce-şi au sălaşul în Tine!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.