×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 84

PSALMUL 84 Pentru sfârşit: un psalm fiilor lui Core.

1 Binevoit-ai, Doamne, ţării Tale,
întors-ai robimea lui Iacob.

2 Fărădelegile poporului Tău le-ai trecut cu vederea,
păcatele lor le-ai acoperit.a

3 Mânia Ţi-ai potolit-o,
de la iuţimea mâniei Tale Te-ai întors.

4 Întoarce-ne şi pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre,
mânia Ta întoarce-Ţi-o dinspre noi.

5 Oare în veci Te vei mânia pe noi,
sau din neam în neam Îţi vei întinde mânia?

6 Întorcându-Te Tu, Dumnezeule, pe noi ne vei viab
şi poporul Tău se va veseli întru Tine.

7 Doamne, arată-ne mila Ta
şi dă-ne mântuirea Ta!

8 Auzi-voi ce va grăi întru mine Domnul Dumnezeu,
că pace va grăi El peste poporul Său
şi peste cei cuvioşi ai Săi
şi peste cei ce-şi întorc inima spre El.

9 Da, aproape-i mântuirea Lui de cei ce se tem de El,
pentru ca’n ţara noastră să-şi facă slava sălaş.

10 Mila şi adevărul s’au întâmpinat,
dreptatea şi pacea s’au sărutat;

11 adevărul din pământ a răsărit
şi dreptatea din cer a privit.c

12 Că Domnul va da bunătate,
iar pământul nostru îşi va da rodul;

13 dreptatea va merge înaintea Lui
şi-I va pune paşii pe cale.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.