×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 83

PSALMUL 83 Pentru sfârşit: fiilor lui Core, cu privire la teascurile de vin.

1 Cât sunt de iubite locaşurile Tale, Doamne al puterilor!

2 Tânjeşte şi se sfârşeşte sufletul meu după curţile Domnului;a
inima mea şi trupul meu s’au bucurat în Dumnezeu Cel-viu.

3 Că până şi vrabia şi-a aflat o casă
şi turtureaua cuib unde-şi va pune puii:
în chiar altarele Tale, Doamne al puterilor,
Împăratul meu şi Dumnezeul meu!

4 Fericiţi sunt cei ce locuiesc în casa Ta,
în vecii vecilor Te vor lăuda.

5 Fericit e omul al cărui ajutor e de la Tine, Doamne;
suişuri în inima sa şi-a făcut,b

6 în valea plângerii, în locul ce i s’a rânduit;
că binecuvântare va da dătătorul de lege.

7 Merge-vor din putere în putere,
Dumnezeul dumnezeilor va fi văzut în Sion.

8 Doamne, Dumnezeul puterilor, ascultă-mi rugăciunea,
pleacă-Ţi auzul, Dumnezeule al lui Iacob!

9 Tu, ocrotitorul nostru, vezi, Dumnezeule,
şi caută la faţa unsului Tău!

10 Că mai bună e o zi în curţile Tale decât mii pe oareunde;c
am ales: mai degrabă să fiu lepădat în casa Dumnezeului meud
decât să locuiesc în sălaşele păcătoşilor.

11 Fiindcă milă şi adevăr iubeşte Domnul,
har şi slavă va dărui Dumnezeu;
Domnul nu-i va lipsi de bunătăţi
pe cei ce umblă întru nerăutate.

12 Doamne al puterilor,
fericit e omul cel ce nădăjduieşte’n Tine!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.