×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 82

PSALMUL 82 Un psalm-cântare al lui Asaf.

1 Dumnezeule, cine va fi asemenea Ţie?a
Să nu taci şi nici să Te domoleşti, Dumnezeule!b

2 Că, iată, vrăjmaşii Tăi au fremătatc
şi cei ce Te urăsc şi-au ridicat capul.

3 Împotriva poporului Tău au uneltit
şi împotriva sfinţilor Tăi s’au sfătuit.d

4 Zis-au: „Veniţi!, să-i nimicim de tot ca neam,
şi numele lui Israel nicicum să mai fie pomenit!”

5 Că ei într’un gând s’au sfătuit împotriva lui;
împotriva Ta legământ au făcut

6 corturilee Idumeilor şi ale Ismaeliţilor,
ale Moabului şi Agarienilor,

7 ale lui Ghebal şi Amon şi Amalec
şi ale străinilor de pe lângă locuitorii Tirului.

8 Că până şi Asur a venit împreună cu ei,
ajutor li s’au făcut fiilor lui Lot.

9 Fă-le lor ca lui Madian şi lui Sisera
şi ca lui Iabin la pârâul Chişon;

10 nimiciţi au fost în Endor,
ca nişte gunoaief i-au devenit pământului.

11 Fă din mai-marii lor ce-ai făcut din Oreb şi din Zeeb
şi din Zebah şi din Ţalmuna, da, pe toţi mai-marii lor

12 care ziceau: „Să luăm pentru noi ca moştenire jertfelnicul lui Dumnezeu!”

13 Dumnezeul meu, fă-i ca pe o roată,
ca pe o trestie în faţa vântului,

14 ca pe un foc ce va arde pădurea,
ca pe o văpaie ce va mistui munţii;

15 aşa îi vei alunga Tu cu viforul Tău
şi’ntru urgia Ta îi vei umple de groază.

16 Umple feţele lor cu ocară
şi vor căuta la numele Tău, Doamne.

17 Să se ruşineze şi să se’ngrozească în veacul veacului,
înfruntaţi să fie şi nimiciţi.

18 Şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul;
numai Tu eşti Cel-Preaînalt peste tot pământul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.