×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 81

PSALMUL 81 Un psalm al lui Asaf.

1 Dumnezeu a stat în adunare de dumnezei
şi în mijloc pe dumnezei îi va osebia.

2 Până când veţi judeca voi cu nedreptate
şi-i veţi acoperi pe păcătoşib?

3 Cumpăniţi asupra orfanului şi săraculuic,
faceţi dreptate celui smerit, celui sărman.

4 Scăpaţi-l pe cel sărman şi pe cel nevoiaş,
din mâna păcătosului scăpaţi-l!

5 Eid n’au ştiut şi nici n’au priceput,
ei umblă’n întuneric:
toată aşezareae pământului se clatină.

6 Eu am zis: „Dumnezei sunteţi voi,
şi toţi sunteţi fii ai Celui-Preaînalt;”f

7 dar voi ca nişte oameni muriţi
şi ca unul din dregători cădeţi.g

8 Scoală-Te, Dumnezeule, judecă pământul,
că’n stăpânirea Ta sunt toate neamurile!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.