×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 80

PSALMUL 80 Pentru sfârşit: un psalm al lui Asaf despre teascurile de vin.*

1 Bucuraţi-vă întru Dumnezeu, ajutorul nostru,
cu bucurie strigaţi-I Dumnezeului lui Iacob.

2 Alegeţi un psalm şi aduceţi timpanula,
dulcea psaltire cu alăutăb.

3 Sunaţi din trâmbiţă la lună nouă,
în ziua cea vestită a sărbătorii noastre!c

4 Fiindcă aceasta e poruncă pentru Israel
şi judecată a Dumnezeului lui Iacob;

5 El a poruncit-o drept mărturie în Iosif
când a ieşit din ţara Egiptului;
acesta a auzit o limbă pe care n’o înţelegea.d

6 El i-a luat povara din spinare;
mâinile lui robiseră la coşuri:

7 „Întru necaz M’ai chemat şi te-am izbăvit;
auzitu-te-am din taina furtuniie,
te-am pus la’ncercare la Apa’Ncercăriif.

8 Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi grăig,
cu tine, Israele, voi vrea să stau de vorbăh, de Mă vei auzi:

9 Nu va fi un dumnezeu nou în mijlocul tău,
nici te vei închina la dumnezeu străini;

10 căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
Cel ce te-am scos din ţara Egiptului.
Deschide-ţi mare gura, şi Eu o voi umple.j

11 Dar poporul Meu nu Mi-a auzit glasul
şi Israel n’a căutat spre Mine.

12 Şi i-am lăsat să umble după calea inimii lor,
şi au mers în căile lor.

13 Dacă poporul Meu M’ar fi ascultat,
dacă Israel ar fi umblat în căile Mele,

14 degrab i-aş fi umilit pe vrăjmaşii lor
şi mâna Mi-aş fi pus-o pe cei care-i asupreau”.

15 Vrăjmaşii Domnului L-au minţitk,
dar va veni cândva şi vremea lor.

16 Şi i-a hrănit din frunte de grâu
şi cu miere din stâncă i-a săturat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.