×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 78

PSALMUL 78 Un psalm al lui Asaf.

1 Dumnezeule, intrat-au păgâniia în moştenirea Ta,
locaşul Tău cel sfânt Ţi l-au pângărit,
făcut-au Ierusalimul colibă prădatăb.

2 Leşurile robilor Tăi le-au făcut mâncare păsărilor cerului,
trupurile celor cuvioşi ai Tăi, fiarelor pământului.

3 Vărsat-au sângele lor ca apa
împrejurul Ierusalimului, şi nu era cine să-i îngroape.

4 Făcutu-ne-am ocară vecinilor noştri,
batjocură şi râs celor dimprejurul nostru.

5 Până când, Doamne, Te vei mânia?: oare până la sfârşit?
până când ca focul Ţi se va aprinde mâniac?

6 Varsă-Ţi mâniad peste neamurile care nu Te cunosc
şi peste regatele care n’au chemat numele Tău;

7 că l-au mâncat pe Iacob
şi locul lui l-au pustiit.

8 Nu-Ţi aminti de fărădelegile noastre cele de demult;
degrab să ne întâmpine îndurările Tale,
că am sărăcit foarte.

9 Ajută-ne, Dumnezeule, Mântuitorul nostru,
pentru slava numelui Tău;
de dragul numelui Tău ne izbăveşte
şi uşurează-ne păcatele,

10 ca nu cumva să zică păgânii: „Unde-i Dumnezeul lor?”
Acum, în faţa ochilor noştri, fă-Ţi cunoscută între neamuri
răzbunarea sângelui robilor Tăi, care s’a vărsat.

11 În faţa ochilor Tăi să ajungă suspinul celor ferecaţi,
după măreţia braţului Tău păzeşte-i pe fiii celor ucişi.

12 Vecinilor noştri dă-le’n sân de şapte ori
ocara cu care ei Te-au ocărât pe Tine, Doamne.

13 Iar noi, poporul Tău şi oile păşunii Tale,
Ţie Îţi vom mulţumie în veac,
din neam în neam vom vesti lauda Ta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.