×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 76

PSALMUL 76 Pentru sfârşit: un psalm al lui Asaf, cu privire la Iditun.

1 Cu glasul meu către Domnul am strigat,
cu glasul meu către Dumnezeu, şi El a luat aminte la mine.

2 În ziua necazului meu pe Dumnezeu L-am căutat,
cu mâinile mele ridicate noaptea’n faţa Lui, şi nu m’am înşelat;
sufletul meu n’a vrut să se mângâie.a

3 Adusu-mi-am aminte de Dumnezeu şi m’am veselit;
în mine am cugetat şi duhul mi-a slăbitb.

4 Ochii mi-au fost veghetori mai’naintea vegherilorc;
tulburat am fost şi n’am grăit.

5 Gândit-am la zilele cele de demult,
anii veacurilor duse i-am chemat în minte şi am cugetat;

6 cugetat-am noaptea întru inima mea
şi duhul mi se’nfrigura căutândd.

7 Oare’n veci Se va lepăda Domnul de mine
şi nu va mai avea nici o bunăvoinţă?

8 oare pân’la sfârşit şi din neam în neam
mă va lipsi de mila Lui?

9 oare uita-va Dumnezeu să fie milostiv,
sau întru mânia Sa Îşi va opri îndurările?

10 Şi am zis: Acum am pus un început;
această schimbare e a dreptei Celui-Preaînalte.

11 Adusu-mi-am aminte de lucrurile Domnului,
că-mi voi aduce aminte de minunile Tale cele dintru început

12 şi la toate lucrurile Tale voi cugeta
şi la faptele Tale voi gândif.

13 Dumnezeule, calea Ta e’n locul cel sfânt;
cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru?:

14 Tu eşti Dumnezeu Carele faci minuni.
Cunoscută Ţi-ai făcut puterea între popoare;

15 cu braţul Tău Ţi-ai izbăvit poporul,
pe fiii lui Iacob şi ai lui Iosif.

16 Văzutu-Te-au apele, Dumnezeule,
văzutu-Te-au apele şi s’au înfricoşat
şi adâncurile s’au tulburat de clocotul răsunetului apelor.

17 Glas au slobozit norii,
căci săgeţile Tale cutreieră;

18 în vârtejul lor e glasul tunetului Tău,
fulgerele Tale luminat-au lumeag,
clătinatu-s’a pământul şi s’a cutremurat.

19 În mare sunt căile Tale,
în ape multe cărările Tale,
şi urmele Tale nu se vor cunoaşte.

20 Ca pe o turmă Ţi-ai călăuzit poporul
prin mâna lui Moise şi a lui Aaron.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.