×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 73

PSALMUL 73 Un psalm al lui Asaf; spre pricepere.*

1 De ce, Dumnezeule, până în cele din urmă Te-ai lepădat de noi?de ce s’a aprins mânia Ta peste oile păşunii Tale?

2 Adu-Ţi aminte de adunarea Ta pe care dintru început ai agonisit-o.
Izbăvit-ai toiagul moştenirii Tale,
acest munte al Sionului, cel în care Tu ai locuit.

3 Pân’la urmă ridică-Ţi Tu mâinile Tale împotriva trufiilor lor,
împotriva relelor pe care vrăjmaşul le-a făcut în locul Tău cel sfânt.

4 Cei ce Te urăsc s’au fălit în mijlocul sărbătorii Tale,
semnele lor le-au pus drept semne, fără ca ei s’o ştie,

5 ca şi cum ar fi fost o plecare spre înălţimia.

6 Ca într’o pădure de copaci,
cu topoarele i-au tăiat uşile laolaltă,
cu secure şi ciocan l-au dărâmat.

7 Cu foc au ars locaşul Tău cel sfânt,
pân’la pământ spurcat-au locuinţa numelui Tău.

8 Zis-au în inima lor, şi’mpreună cu ei rudeniile lor:
„Veniţi! să nimicim toate serbările lui Dumnezeu de pe pământ!”

9 Semnele noastre nu le-am văzut;
nici un profet nu mai este, El pe noi nu ne va mai cunoaşteb.

10 Până când, Dumnezeule, Te va ocărî vrăjmaşul?
oare pân’la urmă va defăima potrivnicul numele Tău?

11 Oare pe totdeauna Îţi întorci Tu mâna
şi dreapta Ta din mijlocul sânului Tău?c

12 Dar Dumnezeu este Împăratul nostru de dinainte de veac,
El a făcut mântuire în mijlocul pământului.

13 Tu, cu puterea Ta, ai întemeiat marea;
Tu ai zdrobit capetele balaurilor din apă,

14 capul balauruluid Tu l-ai sfărâmat,
Tu l-ai dat ca hrană popoarelor etiopienee.

15 Tu ai făcut să irumpă izvoare şi pâraie,
Tu ai făcut să sece râurile Etamuluif.

16 A Ta este ziua şi a Ta este noaptea,
Tu ai întemeiat lumina şi soarele.

17 Tu ai făcut toate marginile pământului;
vara şi primăvara Tu le-ai plăsmuit.

18 Adu-Ţi aminte de aceasta: Vrăjmaşul L-a ocărât pe Domnul
şi poporul cel fără-de-minte Ţi-a defăimat numele.

19 Sufletul ce Te mărturiseşte pe Tine să nu-l dai la fiareg;
de sufletele săracilor Tăi să nu uiţi pân’la sfârşit.

20 Caută spre legământul Tău,
că întunecimile pământului s’au umplut de casele fărădelegilor.

21 Cel umilit, cel ruşinat să nu fie întors înapoi;
săracul şi sărmanul vor lăuda numele Tău.

22 Scoală-Te, Dumnezeule, judecă-Ţi propria Ta pricină;
adu-Ţi aminte de ocara pe care cel fără-de-minte o face toată ziua
împotriva Ta.

23 Nu uita glasul celor ce Ţi se roagă Ţie;
trufia celor ce Te urăsc urcă fără’ncetare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.