×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 71

PSALMUL 71 Pentru Solomon*.

1 Dumnezeule, judecata Ta dă-o regelui
şi dreptatea Ta fiului regeluia,

2 ca să-l judece pe poporul Tău întru dreptate
şi pe săracii Tăi întru judecată.

3 Primească munţii pace pentru popor
şi dealurile dreptate.

4 El îi va judeca pe săracii poporului
şi-i va milui pe fiii săracilor,
iar pe clevetitor îl va umili.

5 Şi astfel va faceb cât va fi soarele
şi cât va fi luna, din neam în neam.

6 Ca ploaia pe lână Se va pogorîc
şi ca picăturile ce cad pe pământ.

7 În zilele Lui va răsări dreptatea
şi belşug de pace cât va sta luna pe cerd.

8 Şi stăpânirea Lui va fi de la o mare pân’ la alta
şi de la râu pân’ la marginile lumiie.

9 În faţa Lui vor cădea la pământ Etiopienii
şi vrăjmaşii Lui vor linge ţărâna.

10 Regii Tarsisului şi insulele vor aduce daruri,
daruri vor aduce regii Arabilor şi cei din Saba;
şi Lui I se vor închina toţi regii pământului,

11 neamurile toate Lui Îi vor sluji.

12 Că El l-a izbăvit pe sărac din mâna asupritorului
şi pe sărmanul fără de ajutor;

13 pe sărac îl va cruţa şi pe sărman
şi sufletele săracilor le va mântui;

14 sufletele lor vor scăpa de camătă şi nedreptate
şi scump va fi numele Lui în faţa lorf.

15 Şi El viu va fi şi I se va da Lui din aurul Arabiei,
iar ei de-a pururi se vor ruga pentru El,
toată ziua Îl vor binecuvânta.

16 Fi-va El pe pământ reazem în crestele munţilor,
roada Lui se va înălţa mai sus decât Libanul,
iar cei din cetate vor înflori ca iarba pământului.

17 Fi-va numele Lui binecuvântat în veci,
numele Lui va dăinui cât soareleg.
Şi în El se vor binecuvânta toate neamurile pământului,
toate neamurile Îl vor ferici.

18 Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel,
singurul Care face minuni,
şi binecuvântat e numele slavei Sale
în veac şi în veacul veacului;
de slava Lui va fi plin întreg pământul!
Amin! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.