×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 7

PSALMUL 7 Un psalm al lui David, pe care l-a cântat Domnului pentru cuvintele lui Huşai, fiul lui Iemeni.*

1 Doamne, Dumnezeul meu, în Tine am nădăjduit,
mântuieşte-mă de toţi cei ce mă prigonesc şi izbăveşte-mă,

2 ca nu cumva ei asemenea unui leu să-mi răpească sufletul,
nefiind cel ce mântuieşte şi nici cel ce izbăveşte.a

3 Doamne, Dumnezeul meu, dac’am făcut eu aceasta,
dacă’n mâinile mele e cumva nedreptate,

4 dac’am răsplătit cu rău celor ce mi-au făcut mie rău,b
atunci gol să cad eu din faţa vrăjmaşilor mei;

5 vrăjmaşul să-mi prigonească sufletul şi să-l prindă,
viaţa în lut să mi-o calce
şi slava să mi-o culce’n ţărână!

6 Scoală-Te, Doamne, întru mânia Ta,
înalţă-Te pân’ la hotarele duşmanilor mei;
scoală-Te, Doamne, Dumnezeul meu, cu porunca pe care ai poruncit-o,

7 şi adunare de popoare Te va înconjura,
şi de dragul lor în înălţime Te vei întoarce.

8 Domnul va judeca popoarelec;
Doamne, judecă-mă după dreptatea mea
şi după nerăutatea de deasupra mea.

9 Isprăvească-se răutatea păcătoşilor,
iar Tu îl vei călăuzi pe cel drept,
Tu, Cel ce pătrunzi inimile şi rărunchii,d Dumnezeule!

10 Drept e ajutorul meu de la Dumnezeu,
Cel ce-i mântuieşte pe cei drepţi la inimă!e

11 Dumnezeu, judecător drept şi tare şi îndelung-răbdător,
mânia nu Şi-o aduce’n fiecare zi.

12 Dacă nu vă veţi întoarce, El sabia Şi-o va face să lucească,
arcul Şi l-a încordat şi l-a pregătit

13 şi’n el a gătit unelte de moarte,
săgeţile Lui sunt gata pentru cei ce ard în mânie:

14 Iată, s’a chinuit să nască nedreptate,
a zămislit durere, a născut nelegiuire;f

15 a deschis o groapă, şi a adâncit-o
şi va cădea în groapa pe care a făcut-o;

16 durerea lui se va întoarce pe capul său,
pe creştetul său nedreptatea lui se va coborî.

17 Lăuda-voi pe Domnul după dreptatea Lui
şi voi cânta numele Domnului Celui-Preaînalt.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.