×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 68

PSALMUL 68 Pentru sfârşit: privitor la [stihurile] ce se cântă cu schimbul; un psalm al lui David.*

1 Mântuieşte-mă, Dumnezeule, că pân’la sufleta m’au năpăditb apele.

2 În noroiul adâncului m’am afundat, şi nimic de care să mă ţin.c
Intrat-am în adâncurile mării, şi furtuna m’a copleşit.

3 Ostenit-am strigând, gâtlejul mi-a amorţit,
de la nădejdea mea spre Dumnezeul meu, ochii mei au ajuns să slăbească.

4 Cei ce mă urăsc fără pricină s’au înmulţit mai mult decât perii capului meu.
Întăritu-s’au vrăjmaşii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept:
ceea ce n’am jefuit, aceea am plătit.

5 Dumnezeule, Tu mi-ai cunoscut nebunia
şi greşalele mele nu s’au ascuns de Tine.

6 Cei ce Te aşteaptă pe Tine să nu fie ruşinaţi din pricina mea,
Doamne, Doamne al puterilor,
şi nici din pricina mea să fie înfruntaţi cei ce Te caută pe Tine,
Dumnezeul lui Israel.

7 Că de dragul Tău am suferit ocară,
ruşinea mi-a acoperit obrazul.

8 Înstrăinat le-am devenit fraţilor mei,
străin de fiii maicii mele,

9 că râvna casei Tale m’a mâncat
şi ocările celor ce pe Tine Te ocărăsc au căzut asupra mea.

10 Sufletul mi l-am smerit cu post,
şi aceasta mi-a fost spre ocară;

11 cu haină de sac m’am îmbrăcat,
şi lor le-am ajuns de poveste.

12 Cei ce şedeau pe la porţi şuşoteaud împotrivă-mi
şi despre mine cântau băutorii de vin.

13 Dar eu prin rugăciunea mea strig către Tine, Doamne;
vremea e pentru bună-plăcerea Ta;
Dumnezeule, întru mulţimea milei Tale
auzi-mă întru adevărul mântuirii Tale.

14 Mântuieşte-mă din noroi, ca să nu mă scufund;
izbăveşte-mă de cei ce mă urăsc, şi din adâncul apelor,

15 să nu mă înece vâltoarea apei,
nici să mă înghită adâncul
şi nici gura fântânii deasupra mea să se închidă.

16 Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta;
după mulţimea îndurărilor Tale caută spre mine.

17 Să nu-Ţi întorci faţa Ta de la robul Tău,
că necăjit sunt eu; auzi-mă degrab!

18 Ia aminte la sufletul meu şi mântuieşte-l;
din pricina duşmanilor mei, izbăveşte-mă!

19 Că Tu îmi cunoşti ocara
şi ruşinea şi umilirea;
în faţa Ta sunt toţi cei ce mă necăjesc;

20 ocară a aşteptat sufletul meu, şi suferinţă.
Şi am aşteptat pe cineva care să îndure împreună cu mine,
dar nimeni nu era;
şi pe cei ce m’ar fi mângâiat,
dar n’am aflat pe nimeni.e

21 Şi ca hrană mi-au dat fiere
şi întru setea mea mi-au dat să beau oţet.

22 Facă-li-se masa capcană înaintea lor,
şi răsplată şi piatră de poticnire;

23 ochii să li se întunece ca să nu poată vedea,
şi spinarea lor fă-o pe’ntotdeauna gârbovă;

24 varsă-Ţi urgia Ta peste ei
şi mânia urgiei Tale să-i cuprindă;

25 facă-se curtea lor pustie
şi’n sălaşele lor nimeni să locuiască;

26 fiindcă ei l-au prigonit pe cel bătut de Tine
şi’n durerea rănilor melef au mai pus pe deasupra.

27 Adaugă-le fărădelege la fărădelege
şi’ntru dreptatea Ta să nu intre;

28 şterşi să fie ei din cartea celor vii
şi să nu fie scrişi alături de cei drepţi.

29 Sărac sunt eu şi’ndurerat;
mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă ocrotească.

30 Cu o cântare voi lăuda numele lui Dumnezeu
şi’ntru laudă Îl voi preamări;

31 şi-I va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât un viţel tânăr,
căruia îi cresc coarne şi unghii.g

32 Să vadă săracii şi să se bucure;
căutaţi-L pe Dumnezeu, şi viu va fi sufletul vostru.

33 Că Domnul i-a auzit pe cei săraci
şi nu i-a dispreţuit pe cei încătuşaţi de dragul Lui.

34 Pe El să-L laude cerurile şi pământul,
marea şi toate cele ce se târăsc în ea.

35 Că Dumnezeu va mântui Sionul
şi se vor zidi cetăţile lui Iuda
şi ei vor locui acolo şi-l vor moşteni;h

36 şi seminţia robilor Tăi îl va stăpâni
şi cei ce iubesc numele Tăui vor locui în el.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.