×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 64

PSALMUL 64 Pentru sfârşit: un psalm-cântare al lui David, odă cântată de Ieremia şi Iezechiel şi de poporul robit, când erau ei gata de plecare*.

1 Ţie, Dumnezeule, Ţi se cuvine cântare în Sion
şi Ţie Ţi se va plini făgăduinţă în Ierusalim.

2 Ascultă-mi ruga,
spre Tine tot trupul va venia.

3 Cuvintele nelegiuiţilor ne-au încovoiat,
dar necredinţeleb noastre Tu le vei uşura.

4 Fericit este cel pe care Tu l-ai ales şi l-ai luat la Tine;
el în curţile Tale va locui.
Sătura-ne-vom de bunătăţile casei Tale;
sfânt e locaşul Tău, minunat întru dreptate.

5 Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru,
nădejdea tuturor marginilor pământului
şi a celor ce sunt pe mare, departe,

6 Tu, Cel ce munţii îi pregăteşti întru tăria Ta,
Tu, Cel încins cu putere,

7 Tu, Cel ce răscoleşti adâncul mării
şi vuietul valurilor ei.

8 De semnele Tale se vor tulbura neamurile
şi se vor înspăimânta cei ce locuiesc mărginimile;
porţilec dimineţii şi ale serii Tu le vei face frumoase.

9 Tu ai cercetat pământul şi din belşug l-ai adăpat,
bogăţiile lui le-ai făcut să sporească;
râul lui Dumnezeud s’a umplut de apă;
Tu le-ai pregătit hrana, căci aşa e pregătirea Ta.

10 Adapă-i brazdele pân’ la beţiee,
înmulţeşte-i roadele!;
vesel va fi în stropii lui de ploaie când totul odrăsleşte.

11 Tu cu bunătatea Ta vei binecuvânta cununa anului
şi câmpurile Tale se vor umple de grăsime;

12 munţii pustieif se vor îngrăşa
şi dealurile în bucurie se vor încinge;

13 turmeleg s’au îmbrăcat în lână,
văile se vor îmbelşuga de grâu;
şi strigăte vor scoate, căci în cântări Te vor cânta.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.