×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 63

PSALMUL 63 Pentru sfârşit: un psalm al lui David.

1 Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog eu Ţie,
scoate-mi sufletul din frica vrăjmaşuluia!

2 Acoperă-mă de năvala celor ce fac rău,
de mulţimea celor ce lucrează fărădelege,

3 de cei ce şi-au ascuţit limbile ca sabia,
de cei ce şi-au întins arcul – amarnică lucrare –

4 pentru ca’ntru ascuns să-l săgeteze pe cel neprihănit.

5 Năprasnic îl vor săgeta şi nu se vor teme,
întăritu-s’au în plănuirea lor cea rea,
s’au vorbit să ascundă laţurile;
zis-au: „Cine ne va vedea?”b

6 Iscodit-au după fărădelege
şi s’au sleit iscodind iscodiri.
7 Un om se va apropia, şi inima e adâncă
şi Dumnezeu Se va înălţa:c

8 Ca dintr’o săgeată de copii le sunt loviturile,
fără putere li s’au făcut limbile împotrivă.Toţi cei ce i-au văzut s’au tulburat
şi fiece om s’a înfricoşatd.

9 Şi au vestit lucrurile lui Dumnezeu
şi faptele Lui le-au înţeles.

10 Veseli-se-va cel drept întru Domnul
şi în El va nădăjdui,
întru El se vor lăuda toţi cei drepţi la inimă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.