×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 61

PSALMUL 61 Pentru sfârşit: un psalm al lui David despre Iditun*.

1 Oare nu lui Dumnezeu I se va supune sufletul meu?a
că de la El îmi este mântuirea;

2 fiindcă El este Dumnezeul meu, Mântuitorul meu
şi ocrotitorul meu, şi mai mult nu mă voi clătina.

3 Până când vă năpustiţi asupra unui om?
Voi toţi ucideţi,
ca şi cum v’aţi năpusti asupra unui zid povârnit,
asupra unui gard surpat.

4 Dar ei s’au sfătuit să-mi alunge cinstea,
alergat-au întru minciună:
cu gura mă binecuvintează, dar cu inima mă blesteamă.

5 Dar tu, suflete al meu, lui Dumnezeu supune-te,
că de la El îmi vine puterea de a îndurab,

6 că El e Dumnezeul meu şi Mântuitorul meu,
Ocrotitorul meu, şi de aici nu mă voi strămutac.

7 În Dumnezeu e mântuirea mea şi slava mea;
El este Dumnezeul ajutorului meu,
în Dumnezeu e nădejdea mea.

8 Nădăjduiţi în El, voi, toată adunarea poporului;
în faţa Lui revărsaţi-vă inimile,
Dumnezeu este ajutorul nostru.

9 Dar fiii oamenilor sunt deşerţi,
fiii oamenilor sunt mincinoşi în cumpenele de a le fi altora nedrepţid;
din deşertăciune sunt toţi laolaltă.

10 Nu vă puneţi nădejdea în nedreptate
şi nu tânjiţi după jaf;
de-ar curge’n valuri bogăţia, inima să nu v’o apropiaţi.

11 Dumnezeu a vorbit o dată, eu două lucruri am auzit:
că puterea e a lui Dumnezeu, şi a Ta, Doamne, este mila;

12 că Tu vei răsplăti fiecăruia după faptele lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.