×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 59

PSALMUL 59 Pentru sfârşit: cu privire la [stihurile] ce se cântă cu schimbul; mai departe, pentru o inscripţie pe stâlp a lui David, când el a ars Mesopotamia Siriei şi Ţoba Siriană şi s’a întors Ioab şi l-a bătut pe Edom, douăsprezece mii, în Valea Sărată*.

1 Dumnezeule, Tu ne-ai lepădat şi ne-ai doborât,
Tu Te-ai mâniat şi Tu ai avut milă de noi.

2 Tu ai cutremurat pământul şi l-ai răvăşita.

3 Lucruri aspre ai arătat poporului Tău,
cu vinul umilinţei ne-ai adăpat.

4 Celor ce se tem de Tine datu-le-ai un semn,
ca să poată fugi din faţa arcului,

5 pentru ca cei iubiţi ai Tăi să fie izbăviţi;
mântuieşte Tu cu dreapta Ta şi auzi-mă!

6 Dumnezeu a grăit în locul Său cel sfânt:
„Bucura-Mă-voi şi voi împărţi Sichemul,
iar valea Sucot o voi măsura;

7 al Meu este Galaadul, al Meu este Manase,
iar Efraim este coiful Meub;
Iuda e regele Meu,

8 Moab, iezerul nădejdilor Mele!c;
spre Idumeea Îmi voi întinde sandala,
străinii Mie Mi s’au supus”.

9 Cine mă va duce la cetatea’ntărită?
cine mă va călăuzi până la Idumeea?

10 Oare nu Tu, Dumnezeule, Cel ce Te-ai lepădat de noi?
oare nu Tu vei ieşi, Dumnezeule, cu oştile noastre?

11 Dă-ne ajutor să ieşim din necaz,
că deşertăciune este mântuirea de la om.

12 Întru Dumnezeu vom face noi fapte viteze,
El îi va nimici pe cei ce ne supără.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.