×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 58

PSALMUL 58 Pentru sfârşit: Nu nimici! [Un psalm] al lui David pentru o inscripţie pe stâlp, când Saul a trimis şi i-a urmărit casa, ca să-l ucidă*.

1 Scoate-mă de la vrăjmaşii mei, Dumnezeule,
şi de cei ce se scoală împotriva mea mântuieşte-mă;

2 izbăveşte-mă de cei ce lucrează fărădelege
şi de oamenii vărsărilor de sânge mântuieşte-mă!

3 Că, iată, ei mi-au vânat sufletul,
cei tari mi-au stat împotrivă.
Nu-i nici fărădelegea mea, Doamne, şi nici păcatul meu;

4 eu în afara nelegiuirii mi-am îndreptat alergarea;
scoală-Te întru întâmpinarea mea şi vezi.

5 Şi Tu, Doamne, Dumnezeul puterilor, Dumnezeul lui Israel,
ia aminte să cercetezi toate neamurile;
să nu ai milă de nimeni din cei ce lucrează fărădelege.

6 Ei se vor întoarce seara şi vor flămânzi ca nişte câini
şi vor umbla’mprejurul cetăţii;

7 iată, din gura lor urlete vor scoate
şi sabie le este pe buze; căci [zic ei] cine i-a auzita?

8 Iar Tu, Doamne, vei râde de ei,
Tu de nimic vei face toate neamurile.

9 O, Tu, Puterea mea, spre Tine voi veghea,
că Tu, Dumnezeule, Tu eşti ocrotitorul meu.

10 O, Dumnezeul meu, mila Ta mă va cuprinde;
Dumnezeu mi-o va arăta în mijlocul vrăjmaşilor mei.

11 Să nu-i omori, ca nu cumva să uite ei vreodată legea Ta;
risipeşte-i cu puterea Ta
şi doboară-i, Doamne, Tu, apărătorul meu.

12 Păcat al gurii lor e cuvântul buzelor lor;
fie ei prinşi în trufia lor!;
din blestem şi din minciună se va vesti nimicirea lor,

13 întru mânie le va fi nimicirea, şi ei nu vor mai fi;
şi vor cunoaşte că Dumnezeu este Stăpânul lui Iacob, al
marginilor pământului.

14 Ei se vor întoarce seara şi vor flămânzi ca nişte câini
şi vor umbla’mprejurul cetăţii;

15 se vor împrăştia ca să mănânce,
iar dacă nu se vor sătura, vor murmura.

16 Iar eu îi voi cânta puterii Tale
şi mă voi bucura dimineaţa de mila Ta,
că Te-ai făcut ocrotitorul meu
şi scăparea mea în ziua necazului meu.

17 Tu eşti ajutorul meu, Ţie Îţi voi cânta,
că Tu, Dumnezeule, Tu eşti ajutorul meu,
Tu, Dumnezeul meu, Tu eşti mila mea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.