×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 57

PSALMUL 57 Pentru sfârşit: Nu nimici! [Un psalm] al lui David pentru o inscripţie pe stâlp.

1 Grăiţi voi, într’adevăr, dreptate?
judecaţi voi oare drept, fii ai oamenilor?a

2 Fiindcă’n inimă fărădelege lucraţi voi pe pământ,
strâmbătate mâinile voastre împletesc.

3 Încă din zămislire s’au înstrăinat păcătoşii,
încă din pântece s’au rătăcit, grăit-au minciuni.

4 Mânia lor este ca aceea a şarpelui,
ca a unei aspideb surde, care-şi astupă urechile,

5 care nu va auzi glasul celor ce o descântă,
nici nu e vrăjită de vrăjile celui ce farmecă.

6 Dumnezeu le va zdrobi dinţii din gură,
măselele leilor le-a sfărâmat Domnul.

7 Ca o nimica pieri-vor, ca apa ce trece;
El Îşi va întinde arcul până ce ei vor slăbi.

8 Precum ceara ce se topeşte vor fi nimiciţi;
căzut-a foc peste ei şi n’au văzut soarele.

9 Înainte ca spinii voştri să-şi cunoască ghimpiic,
încă de vii îi va înghiţi El întru mânie.

10 Veseli-se-va dreptul când va vedea răzbunarea împotriva necredincioşilor,
mâinile şi le va spăla în sângele păcătosului.

11 Şi va zice omul: „Dacă într’adevăr este o roadă pentru cel drept,
da, este un Dumnezeu Care-i judecă pe pământ”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.