×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 55

PSALMUL 55 Pentru sfârşit: despre poporul care se îndepărtase de la cele sfinte. [Psalm] al lui David, pentru o inscripţie pe stâlp, când cei de alt neam l-au prins la Gat*.

1 Miluieşte-mă, Doamne, că omul m’a călcat în picioarea;
toată ziua, războindu-se, m’a necăjit.

2 Toată ziua m’au călcat duşmanii în picioare,
că mulţi sunt cei ce de pe înălţimib se luptă cu mine.

3 Ziua’ntreagă nu mă voi teme, că’ntru Tine voi nădăjdui.

4 Întru Dumnezeu îmi voi lăuda cuvintelec de-a lungul zilei,
în Dumnezeu mi-am pus nădejdea, nu mă voi teme:
Ce-mi va face mie insul materialnic?d

5 Ei toată ziua mi-au urât cuvintele,
toate gândurile lor sunt spre rău împotriva mea.

6 Locui-vor aproape şi se vor ascunde,
ei îmi vor urmări călcâiul aşa cum mi-au aşteptat şi sufletul.

7 Cu nici un chip îi vei mântui,
întru mânia Ta popoare vei surpa, Dumnezeule.

8 Viaţa mea Ţi-am povestit-o Ţie,
lacrimile mele pune-Ţi-le înainte.

9 Precum în făgăduinţa Ta,
întoarce-i îndărăt pe vrăjmaşii mei
în orice zi Te voi chemae;
iată, am cunoscut că Tu eşti Dumnezeul meu.

10 Întru Dumnezeu voi lăuda graiul,
întru Domnul voi lăuda cuvântul;

11 în Dumnezeu mi-am pus nădejdea, nu mă voi teme:
Ce-mi va face mie materia?

12 În mine, Dumnezeule, sunt făgăduinţele pe care le voi aduce’ntru
lauda Ta,

13 că Tu mi-ai izbăvit sufletul din moarte,
picioarele din alunecare,
aşa ca eu să-I fiu bineplăcut lui Dumnezeu în lumina celor vii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.