×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 54

PSALMUL 54 Pentru sfârşit: printre cântările de învăţătură ale lui David.

1 Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea,
ruga mea n’o trece cu vederea;

2 ia aminte la mine şi mă ascultă.
Mâhnitu-m’am întru tânguirea mea

3 şi m’am tulburat de glasul vrăjmaşului
şi de apăsarea păcătosului,
căci ei au abătut fărădelege asupra mea
şi cu mânie m’au duşmănit.

4 Inima mea s’a tulburat întru mine
şi frica morţii a căzut asupra mea,

5 teamă şi tremur au venit peste mine
şi întuneric m’a acoperita.

6 Şi am zis: „Cine-mi va da aripi ca de porumbel
ca să zbor şi să mă odihnesc?”

7 Iată, am fugit departe
şi m’am sălăşluit în pustie.

8 L-am aşteptat pe Cel ce mă mântuieşte
de nevolnicie şi vifor.

9 Aruncă-i, Doamne, în adâncul mării
şi împarte limbile lor,
că am văzut fărădelege şi dezbinare în cetate.

10 Ziua şi noaptea se rotesc pe zidurile ei;
în mijlocul ei: fărădelege şi trudă şi nedreptate;

11 din uliţele ei n’au plecat camăta şi vicleşugul.

12 Că, dacă vrăjmaşul m’ar fi ocărât, aş fi răbdat;
şi dacă cel ce mă urăşte s’ar fi năpustit asupra mea cu gură mare,
m’aş fi ascuns de el.

13 Dar tu, omule cu sufletul întocmai ca al meu,
tu, povaţa mea şi apropiatul meu,

14 tu, cel ce împreună cu mine te-ai îndulcit din bucatele mele,
cu tine în acelaşi gând am umblat eu în casa lui Dumnezeu;

15 moarte să vină peste unii ca aceştia
şi de vii să se pogoare ei în iad,
că vicleşug se află în sălaşele lor, în mijlocul lor.

16 Dar eu către Dumnezeu am strigat
şi Domnul m’a auzit.

17 Seara şi dimineaţa şi’n amiazăzi voi povesti,
voi vesti şi El va asculta glasul meu.

18 Cu pace îmi va mântui El sufletul de cei ce se apropie de mine,
că în multe lucruri erau cu mineb.

19 Dumnezeu îi va auzi şi îi va smeri,
El, Cel ce este mai înainte de veci.
Că’n ei nu se află îndreptare,
fiindcă nu s’au temut de Dumnezeu.

20 El Şi-a întins mâna să plătească,
ei I-au pângărit făgăduinţa;

21 risipiţi au fost de mânia feţei Sale
şi inimile lor mi s’au apropiatc;
buzele li s’au făcut mai moi decât untdelemnul,
dar ele sunt lănci.

22 Aruncă-ţi grija spre Domnul, şi El te va hrănid;
El în veac nu va îngădui ca dreptul să se clatine.

23 Dar Tu, Dumnezeule, îi vei pogorî în groapa stricăciunii;
oamenii sângeroşi şi vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor,
dar eu, Doamne, voi nădăjdui în Tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.