×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 51

PSALMUL 51 Pentru sfârşit: Învăţăturile lui David când a venit Doeg Idumeul şi i-a vestit lui Saul şi i-a zis: David a venit în casa lui Ahimelec*.

1 Ce te făleşti întru răutate, puternice,
şi toată ziua întru fărădelege?

2 Limba ta a uneltit nedreptate,
ca un brici ascuţit a făcut vicleşug.

3 Iubit-ai răul mai mult decât binele,
nedreptatea mai mult decât a grăi dreptatea.

4 Iubit-ai toate cuvintele pierzării,
limbă vicleană!

5 Pentru aceasta Dumnezeu te va nimici până la urmă,
te va smulge şi te va muta din locaşul tău
şi rădăcina ta din pământul celor vii.

6 Vedea-vor drepţii şi se vor teme
şi vor râde de el şi vor zice:

7 „Iată omul care nu şi L-a făcut pe Dumnezeu ajutor,
ci s’a încrezut în mulţimea bogăţiei sale
şi s’a întărit întru deşertăciunea sa”.

8 Dar eu sunt ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu;
eu în mila lui Dumnezeu am nădăjduita
în veac şi în veacul veacului.

9 Slăvi-Te-voi în veac pentru ceea ce ai făcut
şi voi aştepta numele Tău,
că bun este el înaintea cuvioşilor Tăi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.