×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 49

PSALMUL 49 Un psalm al lui Asaf*.

1 Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a vorbit şi a chemat pământul
de la răsăritul soarelui până la apus.

2 Din Sion e bunăcuviinţa frumuseţii Sale.
Dumnezeu întru arătare va venia,

3 Dumnezeul nostru, şi nu va păstra tăcere.
Foc înaintea Lui va arde
şi vifor mare fi-va împrejuru-I.

4 Chema-va cerul de sus şi pământul
ca să-l judece pe poporul Său.

5 Adunaţi la El pe cuvioşii Săi,
pe cei ce I-au întărit legământul deasupra jertfelor.

6 Şi cerurile vor vesti dreptatea Lui,
că judecător este Dumnezeu.

7 „Ascultă, popor al Meu, şi-ţi voi grăi ţie, Israele,
şi voi aduce mărturie împotriva tab;
Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău.

8 Nu pentru jertfele tale te voi mustra,
nu: arderile-tale-de-tot sunt pururea înaintea Mea.

9 Nu voi primi viţei din casa ta
şi nici ţapi din turmele tale,

10 că ale Mele sunt toate fiarele câmpului,
dobitoacele din munţi şi boii;

11 Eu cunosc toate păsările cerului,
iar frumuseţea ţarinii cu Mine este.

12 Dacă flămânzesc, nu ţie îţi voi spune,
că a Mea este lumea şi plinirea ei.

13 Oare carne de taur voi mânca,
sau voi bea Eu sânge de ţapi?

14 Jertfeşte-I lui Dumnezeu jertfă de laudă
şi plineşte-I Celui-Preaînalt făgăduinţele tale.

15 Şi’n ziua necazului tău cheamă-Mă pe Mine
şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei preamări”.

16 Dar păcătosului i-a zis Dumnezeu:
„De ce povesteşti tu dreptăţile Mele
şi legământul Meu îl iei în gura ta?

17 Tu ai urât învăţătura,
iar cuvintele Mele le-ai aruncat înapoia ta.

18 Dacă vedeai un hoţ, alergai împreună cu el,
iar cu cel desfrânat îţi puneai şi tu partea ta.

19 Gura ta prisosea în răutate
şi limba ta vicleşuguri împletea.

20 Şezând, tu cleveteai împotriva fratelui tău
şi împotriva fiului maicii tale puneai piatră de poticnire.
Pe acestea le-ai făcut, iar Eu am tăcut;

21 tu ai gândit fărădelege, că adică Eu voi fi asemenea ţie.
Dar Eu te voi mustra, şi păcatele tale ţi le voi pune’n faţă.

22 Înţelegeţi dar aceste lucruri, voi, cei ce-L uitaţi pe Dumnezeu,
ca nu cumva El să vă răpească şi să nu fie nimeni să vă scape.

23 O jertfă de laudă Mă va preamări
şi acolo e calea în care-i voi arăta mântuirea lui Dumnezeu”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.