×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 48

PSALMUL 48 Pentru sfârşit: un psalm pentru fiii lui Core.

1 Auziţi acestea, voi, toate neamurile,
ascultaţi, voi, toţi cei ce locuiţi în lume,

2 voi, deopotrivă, pământenii şi fiii oamenilor,
bogaţi şi săraci laolaltăa.

3 Gura mea va grăi înţelepciune
şi cugetul inimii mele, pricepere;

4 urechea mi-o voi pleca spre parabolăb,
ghicitoareac mi-o voi dezvălui în cânt de psaltired.

5 De ce să mă tem în ziua cea rea?
Nelegiuirea călcâiului meu îmi va da târcoale.

6 Sunt unii care se încred în puterea lor
şi cu mulţimea bogăţiei lor se laudă.

7 Un frate nu poate mântui; va putea oare un om să mântuiascăe?
el nu-i va da lui Dumnezeu preţ de răscumpărare pentru sine

8 şi nici preţul mântuirii sufletului său,

9 cu toate că s’a ostenit în veac şi viu va fi până’ntru sfârşit.
Căci El nu va vedea stricăciune atunci când îi va vedea pe cei
înţelepţi murind.

10 Cel nebun şi cel nepriceput vor sfârşi împreună
şi bogăţia lor o vor lăsa pentru alţii;

11 mormintele lor vor fi casele lor de-a pururi,
locuinţele lor din neam în neam,
cu toate că ei cu numele lor şi-au numit pământurile.

12 Şi omul, în cinste fiind, n’a înţeles:
li s’a alăturat dobitoacelor celor fără minte, şi asemenea lor s’a făcutf.

13 Această cale a lor le este piatră de poticnireg,
dar după aceea vor fi mulţumiţi cu spusele lor.

14 Ca nişte oi sunt aşezaţi în iad,
pe ei moartea îi va păstori;
şi drepţii vor avea stăpânire peste ei dimineaţa,
iar ajutorul lor în iad se va învechi;
izgoniţi din slava lor au fost.

15 Dar sufletul meu îl va mântui Dumnezeu
din mâna iadului atunci când mă va lua.

16 Nu te teme când omul se îmbogăţeşte,
nici când sporeşte slava casei lui.

17 Că atunci când moare nu ia cu sine nimic,
şi nici slava lui se va coborî după el.

18 Că sufletul său, binecuvântat în timpul vieţii lui,
– care te va lăuda când îi faci bine –

19 intra-va în şirul părinţilor săi
care’n veac nu vor vedea lumină.

20 Omul, în cinste fiind, n’a înţeles:
li s’a alăturat dobitoacelor celor fără minte, şi asemenea lor s’a făcut.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.