×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 46

PSALMUL 46 Pentru sfârşit: un psalm pentru fiii lui Core.

1 Bateţi din palmea, voi, toate neamurile,
strigaţib lui Dumnezeu cu glas de bucurie,

2 că Domnul Cel-Preaînalt e înfricoşător,
Împărat mare peste tot pământul.

3 El ne-a supus nouă popoare
şi neamuri sub picioarele noastre.

4 El ne-a ales pe noi pentru moştenirea Sac,
frumuseţea lui Iacob pe care l-a iubit.

5 Suitu-S’a Dumnezeu întru strigare,
Domnul în glas de trâmbiţă.

6 Cântaţi Dumnezeului nostru, cântaţi-I,
cântaţi Împăratului nostru, cântaţi-I,

7 că Împărat a tot pământul e Dumnezeu,
cântaţi cu înţelegered.

8 Dumnezeu S’a împărăţite peste neamuri,
Dumnezeu şade pe tronul Său cel sfânt.

9 Mai-marii popoarelor s’au adunat laolaltă cu Dumnezeul lui Avraam,
că foarte s’au înălţat puternicii lui Dumnezeu pe pământ.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.