×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 45

PSALMUL 45 Pentru sfârşit: fiilor lui Core, asupra celor ascunse*; Psalm.

1 Dumnezeul nostru este scăpare şi putere,
ajutor în necazurile cele ce cu putere se abat asupra noastră.

2 De aceea nu ne vom teme când pământul se va cutremura,
nici când munţii se vor muta în inima mărilor.

3 Apele lor au vuit şi s’au tulburat,
de tăria Lui munţii s’au cutremurat.

4 Avânturilea râului înveselesc cetatea lui Dumnezeu;
Cel-Preaînalt Şi-a sfinţit locaşul.

5 Dumnezeu e’n mijlocul ei, ea nu se va clătina,
Dumnezeu o va ajuta dis-de-dimineaţă.

6 Neamuri s’au tulburat, împărăţii s’au încovoiat,
Cel-Preaînalt Şi-a ridicat glasul, pământul s’a cutremurat.

7 Domnul puterilor e cu noi,
El e ocrotitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.

8 Veniţi şi vedeţi faptele Domnuluib,
minunile pe care le-a pus El pe pământ

9 punând capăt războaielor pân’la marginile pământului;
El va sfărâma arcul şi va frânge arma,
iar scuturile în foc le va arde.

10 Luaţi-vă răgaz şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeuc;
întru neamuri Mă voi slăvi, slăvit voi fi pe pământ.

11 Domnul puterilor e cu noi,
El e ocrotitorul nostru, Dumnezeul lui Iacob.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.