×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 44

PSALMUL 44 Pentru sfârşit: un psalm al lui David; privitor la [stihurile] ce se cântă cu schimbul*, spre învăţătură fiilor lui Core; cântare pentru Cel-Iubit.*

1 Cuvânt bun revărsat-aa dintr’însa inima mea,
stihurileb mele i le spun eu Împăratului,
limba mea e pană de scriitor ce scrie’n grabă.

2 Plăcut eşti Tu în frumuseţe mai mult decât fiii oamenilor,
har se revarsă pe buzele Tale,
de aceea Dumnezeu Te-a binecuvântat în veac.

3 Încinge-Te cu sabia peste coapsă, Puternice,
în strălucirea şi frumuseţea Ta.

4 Încordează-Ţi arcul, propăşeşte şi domneşte
de dragul adevărului, blândeţii şi dreptăţii,
şi dreapta Ta călăuză minunată Îţi va fi.

5 Ascuţite sunt săgeţile Tale, Puternice,
– popoare sub Tine vor cădea –,
ascuţite în inimile celor ce-L duşmănesc pe Împărat.

6 Scaunul Tău, Dumnezeule, este în veacul veacului,
toiag de dreptate e toiagul împărăţiei Talec.

7 Iubit-ai dreptatea şi-ai urât fărădelegea;
de aceea Te-a uns pe Tine Dumnezeu, Dumnezeul Tău,
cu untdelemnul bucuriei mai mult decât pe fârtaţii Tăid.

8 Smirnă şi balsam şi aloe mireasma şi-o răspândesc din veşmintele Tale;
din palate de fildeş Te înveselesc
ele, fiice de împăraţi, întru cinstea Ta.

9 Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, în haină ţesută cu aur
şi’n ape lucioase învârstatăe.

10 Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă-ţi urechea
şi uită poporul tău şi casa părintelui tău,

11 că Împăratul îţi va dori frumuseţea,
că El este Domnul tău.

12 Lui I se vor închina cu daruri fiicele Tirului,
feţei Tale i se vor ruga bogaţii poporului.

13 Slava fiicei Împăratului e toată înlăuntru,
îmbrăcată’n ţesături de aur şi’n ape lucioase învârstată.

14 Fecioarele ce-i urmează vor fi aduse Împăratului,
Ţie îţi vor fi aduse cele ce-i sunt aproape;

15 în veselie şi bucurie vor fi aduse,
aduse vor fi la templul Împăratului.

16 Copii ţi se nasc în locul părinţilor tăi;
pe ei îi vei pune mai-mari peste’ntregul pământ.

17 Ei îţi vor pomeni numele întru tot neamul şi neamul,
de aceea te vor lăuda popoarele
în veac şi în veacul veacului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.