×

Dimensiunea fontului:

Biblia - Versiunea Bartolomeu Anania

Psalmii

Capitolul 43

PSALMUL 43 Pentru sfârşit: fiilor lui Core, spre învăţătură.

1 Dumnezeule, cu urechile noastre am auzit,
părinţii noştri ne-au povestit
lucrul pe care Tu l-ai făcut în zilele lor,
în zilele cele de demult.

2 Mâna Ta a nimicit neamuri
şi’n locul lor pe ei i-ai răsădit;
Tu ai hărţuita popoare, iar pe ei i-ai adus la limanb.

3 Că nu cu sabia lor au moştenit ei ţara
şi nu braţul lor i-a izbăvit,
ci dreapta Ta şi braţul Tău
şi luminarea feţei Tale, căci Tu ai binevoit întru ei.

4 Tu Însuţi eşti Împăratul meu şi Dumnezeul meu,
Cel ce porunceşti mântuirea lui Iacob:

5 Prin Tine-i vom străpunge pe vrăjmaşii noştri
şi prin numele Tău îi vom nimici pe cei ce se ridică împotriva noastră.

6 Pentru că nu în arcul meu îmi voi pune nădejdea
şi nu sabia mea mă va mântui;

7 că Tu ne-ai izbăvit de cei ce ne supără
şi pe cei ce ne urăsc i-ai ruşinatc.

8 Întru Dumnezeu ne vom lăuda noi toată ziua
şi întru numele Tău ne vom mărturisi în veac.

9 Acum însă Te-ai lepădat de noi şi ne-ai ruşinat
şi nu vei ieşi, Dumnezeuled, cu oştirile noastre;

10 făcutu-ne-ai să dăm înapoi din faţa duşmanilor noştri
şi cei ce ne urăsc ne-au prădat în folosul lor.

11 Datu-ne-ai ca pe o turmă la tăiere
şi printre neamuri ne-ai risipit;

12 Tu Ţi-ai vândut poporul pe preţ de nimic
şi nici un câştig n’a ieşit din vinderea noastră.

13 Ocară ne-ai făcut vecinilor noştri,
batjocură şi râs celor dimprejurul nostru;

14 de pomină ne-ai făcut între neamuri,
clătinare din cap între popoare.

15 Ocara mea îmi stă înainte cât e ziua de lungă
şi ruşinea obrazului meu m’a acoperit,

16 dinspre glasul celui ce ocărăşte şi cleveteşte,
dinspre faţa duşmanului şi a prigonitorului.

17 Acestea toate au venit peste noi, dar noi nu Te-am uitat
şi nici n’am făcut nedreptate în legământul Tău,

18 inima noastră nu s’a dat înapoi,
paşii noştri nu s’au abătut de la calea Ta.

19 Că ne-ai umilit la loc de durere
şi umbra morţii ne-a acoperit.

20 Dac’am fi uitat noi numele Dumnezeului nostru
şi ne-am fi întins mâinile spre dumnezeu străin,

21 oare nu Dumnezeu va cerceta acestea?:
Căci El e Cel ce ştie ascunzişurile inimii.

22 De dragul Tău suntem noi ucişi toată ziua,
socotiţi suntem ca nişte oi de’njunghiere.

23 Deşteaptă-Te, Doamne, de ce dormi?
Scoală-Te şi nu Te lepăda de noi pân’ la sfârşit.

24 De ce-Ţi întorci faţa?
Uiţi Tu oare de sărăcia şi de necazul nostru?

25 Că sufletul ni s’a plecat în ţărână,
pântecele ni s’a lipit de pământ.

26 Scoală-Te, Doamne, ajută-ne nouă,
şi de dragul numelui Tău izbăveşte-ne!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.